SIST EN 1591-4:2013

Oznaka standarda: SIST EN 1591-4:2013
Koda projekta: 00074065
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Flanges and their joints - Part 4: Qualification of personnel competency in the assembly of the bolted connections of critical service pressurized systems
Naslov (slovenski): Prirobnice in prirobnični spoji - 4. del: Usposabljanje osebja za montažo vijačnih spojev na sistemih pod tlakom v kritičnih primerih
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1591-4:2013 (de) nemški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
SIST EN 1591-4:2013 (en) angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: TLP - Tlačne posode
ICS: 03.100.30 23.040.60
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-12
Referenčna oznaka: EN 1591-4:2013
Področje projekta (angleško): This European Standard is applicable to the bolting technicians, and their supervisors, the responsible engineers, who disassemble, assemble and tighten the bolted connections of whatever shape of critical service pressurised systems. A failure of a connection in such a system would endanger personnel, plant or the environment. A route for achieving competency in the skills required to safely and successfully disassemble, assemble and tighten pressurised bolted joints of any shape to a design bolt load using documented work instructions is given in this document. The aim is the establishment of a joint capable of maintaining a leak-free status throughout its? service life. This European Standard provides a modular training syllabus and an assessment process that can be used to determine the competency of personnel who disassemble, assemble and tighten bolted connections, whatever their shape, fitted to pressurised equipment containing a medium at any combination of temperature and pressure. Bolting technicians have to assemble bolted connections of different levels of complexity. For this reason, training matrices dealing with bolted connections of various levels of complexity and for different types of pressurised bolted connections are given in this document. The modular structure created allows a bolting technician, once competency in the foundation level has been achieved, to obtain competency in higher levels as required. Certification to this European Standard provides an attestation of general competency in accordance with the stated syllabi and assessments. Certification to this European Standard does not represent an authorisation to operate, since this remains the responsibility of the employer, and the certified person may require additional specialised knowledge of employer-specific procedures, processes and equipment.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard se uporablja za tehnike za delo z vijaki in njihove nadzornike, odgovorne inženirje, ki razstavljajo, montirajo in zatezajo vijačne spoje na sistemih pod tlakom v kritičnih primerih kakršne koli oblike. Popuščanje spoja v takem sistemu bi ogrozilo osebje, obrat ali okolje. Pot za doseganje usposobljenosti v veščinah, potrebnih za varno in uspešno razstavljanje, montažo in zatezanje vijačnih spojev kakršne koli oblike pod tlakom z uporabo dokumentiranih delovnih navodil, je opisana v tem dokumentu. Cilj je doseči spoj, ki zagotavlja učinkovito tesnjenje do izteka življenjske dobe. Ta evropski standard zagotavlja modularni učni načrt za usposabljanje in ocenjevalni proces, ki ga je mogoče uporabiti za ugotavljanje usposobljenosti osebja, ki razstavlja, montira ter zateza vijačne spoje, ne glede na njihovo obliko, ki so nameščeni na opremo pod tlakom, ki vsebuje medij pri kateri koli kombinaciji temperature in tlaka. Tehniki za delo z vijaki morajo montirati vijačne spoje različnih zahtevnosti. Zato so v tem dokumentu opisane matrike za usposabljanje, ki obravnavajo vijačne spoje različnih zahtevnosti in so namenjene za različne vrste vijačnih spojev pod tlakom. Ustvarjena modularna struktura omogoča tehniku za delo z vijaki, ki doseže ustrezno usposobljenost na osnovni ravni, da se usposobi tudi za delo na višjih ravneh, kot je potrebno. Certificiranje v skladu s tem evropskim standardom omogoča potrjevanje splošne usposobljenosti v skladu z navedenim učnim načrtom in vrednotenji. Certificiranje v skladu s tem evropskim standardom ne predstavlja dovoljenja za upravljanje, saj je za to še vedno odgovoren delodajalec, pri čemer lahko certificirana oseba potrebuje dodatno specializirano poznavanje postopkov, procesov in opreme, ki je značilno za delodajalca.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST-TS CEN/TS 1591-4:2007 - Prirobnice in prirobnični spoji - Pravila za konstruiranje prirobničnih spojev, sestavljenih iz okroglih prirobnic in tesnil - 4. del: Postopek usposabljanja in preverjanje usposobljenosti osebja za montažo vijačnih spojev na opremi, ki je v skladu z Direktivo o tlačni opremi 01-Dec-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi