SIST EN ISO 11665-7:2015

Oznaka standarda: SIST EN ISO 11665-7:2015
Koda projekta: 00430007
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 7: Accumulation method for estimating surface exhalation rate (ISO 11665-7:2012)
Naslov (slovenski): Merjenje radioaktivnosti v okolju - Zrak: radon-222 - 7. del: Akumulacijska metoda za ocenjevanje hitrosti površinskega izhajanja (ISO 11665-7:2012)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 11665-7:2015 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 13.040.99 17.240
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Nov-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-11
Referenčna oznaka: EN ISO 11665-7:2015
Področje projekta (angleško): ISO 11665-7:2012 gives guidelines for estimating the radon-222 surface exhalation rate over a short period (a few hours), at a given place, at the interface of the medium (soil, rock, laid building material, walls, etc.) and the atmosphere. This estimation is based on measuring the radon activity concentration emanating from the surface under investigation and accumulated in a container of a known volume for a known duration. This method is estimative only, as it is difficult to quantify the influence of many parameters in environmental conditions. ISO 11665-7:2012 is particularly applicable, however, in case of an investigation, a search for sources or a comparative study of exhalation rates at the same site. ISO 11665-7:2012 does not cover calibration conditions for the rate estimation devices.
Področje projekta (slovensko): ISO 11665-7:2012 podaja smernice za ocenjevanje hitrosti površinskega izhajanja za radon-222 v kratkem obdobju (nekaj ur) na danem mestu pri stiku medija (zemlja, kamnine, položeni gradbeni material, stene itd.) z zrakom. Ta ocena temelji na izmerjeni koncentraciji aktivnosti radona, ki prehaja iz preiskovane površine in se nalaga v vsebniku znane prostornine v znanem časovnem okvirju. Ta metoda se uporablja samo za namene ocenjevanja, saj je kvantifikacija vpliva številnih parametrov v okoljskih pogojih težavna. Vendar se ISO 11665-7:2012 zlasti uporablja v primeru preiskave, iskanja virov ali primerjalne študije hitrosti izhajanja na istem mestu. ISO 11665-7:2012 ne obravnava pogojev kalibracije za naprave za ocenjevanje hitrosti.

Najbolje prodajani standardi