SIST EN 61513:2013

Oznaka standarda: SIST EN 61513:2013
Koda projekta: 22262
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety - General requirement for systems
Naslov (slovenski): Jedrske elektrarne - Instrumenti in krmilje, pomembni za varnost - Splošne zahteve za sisteme
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61513:2013 angleški jezik Active SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 27.120.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jun-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-06
Referenčna oznaka: EN 61513:2013
Področje projekta (angleško): I&C systems important to safety may be implemented using conventional hard-wired equipment, computer-based (CB) equipment or by using a combination of both types of equipment (see Note 1). This International Standard provides requirements and recommendations (see Note 2) for the overall I&C architecture which may contain either or both technologies. This standard highlights also the need for complete and precise requirements, derived from the plant safety goals, as a pre-requisite for generating the comprehensive requirements for the overall I&C architecture, and hence for the individual I&C systems important to safety. This standard introduces the concept of a safety life cycle for the overall I&C architecture, and a safety life cycle for the individual systems. By this, it highlights the relations between the safety objectives of the NPP and the requirements for the overall architecture of the I&C systems important to safety, and the relations between the overall I&C architecture and the requirements of the individual systems important to safety. The life cycles illustrated in, and followed by, this standard are not the only ones possible; other life cycles may be followed, provided that the objectives stated in this standard are satisfied. NOTE 1 I&C systems may also use electronic modules based on complex electronic components such as ASICs or FPGA. Depending on the scope and functionality of these components, they may be treated according to the guidance for conventional electronic equipment, or similar to CB equipment. A significant part of the guidance for CB equipment is also applicable to the design of equipment with complex electronic components, including e.g. the concepts of re-using pre-existing designs, and the evaluation of design errors in software or complex hardware designs. NOTE 2 In the following, “requirement” is used as a comprehensive term for both requirements and recommendations. The distinction appears at the level of the specific provisions where requirements are expressed by “shall” and recommendations by “should”.
Področje projekta (slovensko): Merilna in nadzorna oprema za zagotavljanje varnosti se lahko načrtuje z uporabo konvencionalne fiksno pritrjene opreme, računalniške opreme (CB) ali kombinacije obeh vrst opreme (glej opombo 1). Ta mednarodni standard zagotavlja zahteve in priporočila (glej opombo 2) za celotno arhitekturo merilne in nadzorne opreme, ki lahko vključuje eno ali obe tehnologiji. Ta standard poudarja tudi potrebo po celovitih in natančnih zahtevah, izpeljanih iz varnostnih ciljev elektrarne, kot predpogoj za določitev celovitih zahtev za celotno arhitekturo merilne in nadzorne opreme in tako tudi posameznih delov merilne in nadzorne opreme za zagotavljanje varnosti. Ta standard vpeljuje koncept življenjskega cikla glede varnosti za celotno arhitekturo merilne in nadzorne opreme ter življenjski cikel glede varnosti za njene posamezne dele. Tako poudari razmerja med varnostnimi cilji jedrske elektrarne in zahtevami za celotno arhitekturo merilne in nadzorne opreme za zagotavljanje varnosti ter razmerja med celotno arhitekturo merilne in nadzorne opreme in zahtevami njenih posameznih delov za zagotavljanje varnosti. Življenjski cikli, predstavljeni in upoštevani v tem standardu, niso edini možni; drugi življenjski cikli so možni, če so izpolnjeni cilji, navedeni v tem standardu. OPOMBA 1: Merilna in nadzorna oprema lahko uporablja tudi elektronske module, ki temeljijo na kompleksnih elektronskih komponentah, kot so integrirana vezja za določen namen (ASIC) in programirljivo polje vrat (FPGA). Glede na področje uporabe in delovanje teh komponent jih je mogoče obravnavati v skladu s smernicami za konvencionalno elektronsko opremo ali podobno kot računalniško opremo. Večina smernic za računalniško opremo se uporablja tudi za načrtovanje opreme s kompleksnimi elektronskimi komponentami, vključno npr. s koncepti ponovne uporabe predhodnih načrtov, in za ugotavljanje napak v načrtovanju programske ali kompleksne strojne opreme. OPOMBA 2: Izraz »zahteva« je uporabljen kot skupen izraz za oboje – zahteve in priporočila. Do razlikovanja pride pri specifičnih določilih, kjer so zahteve izražene s strukturo »je treba«, priporočila pa z »naj bi«.

Najbolje prodajani standardi