SIST EN 50131-6:2008

Oznaka standarda: SIST EN 50131-6:2008
Koda projekta: 20899
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -- Part 6: Power supplies
Naslov (slovenski): Alarmni sistemi - Sistemi za javljanje vloma in ropa - 6 del: Napajalniki
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50131-6:2008 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EAL - Električni alarmi
ICS: 13.310 13.320
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
Refer. št. objave: Sporočila 2008-07
Razveljavitev: 01-sep-2020
Referenca razveljavitve: Sporocila 2020-09
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the requirements, performance criteria and testing procedures for PS to be used as part of Intrusion and Hold up Alarm Systems. The PS shall either be an integral part of an I&HAS component or stand-alone. The control functions of the PS may be incorporated as part of the PS device, or may be provided by another I&HAS component e.g. a CIE. This European Standard is not applicable when the PS requirements for I&HAS components are included within the relevant product standard. The requirements correspond to each of the four security grades given in the European Standard EN 50131-1, Alarm Systems - Intrusion and Hold-Up Systems;system requirements. Requirements are also given for four environmental classes covering applications in internal and outdoor locations. This standard covers mandatory functions which shall be provided on all PS and optional functions which may be provided. Other functions associated with I&HAS not specified in this standard may be provided. Such functions shall not affect the requirements of any mandatory or optional functions.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve, merila uspešnosti in preskusne postopke za napajalnike za uporabo kot del alarmnega sistema za javljanje vloma in ropa. Napajalnik je lahko sestavni del komponente I&HAS ali samostojen. Krmilne funkcije napajalnika je mogoče vključiti kot del napajalne naprave ali pa jih lahko zagotavlja drug sestavni del I&HAS, npr. CIE. Ta evropski standard se ne uporablja, kadar so zahteve napajalnika za sestavne dele I&HAS zajete v ustreznem standardu izdelka. Zahteve ustrezajo vsakemu od štirih varnostnih razredov, ki so navedeni v evropskem standardu EN 50131-1 Alarmni sistemi - Sistemi za javljanje vloma in ropa: sistemske zahteve. Zahteve so podane tudi za štiri okoljske razrede, ki zajemajo uporabo v zaprtih prostorih in na prostem. Ta standard zajema obvezne funkcije, ki jih je treba zagotoviti pri vseh napajalnikih in neobveznih funkcijah, ki so morda na voljo. Lahko so na voljo druge funkcije, povezane z I&HAS, ki niso navedene v tem standardu. Take funkcije ne smejo vplivati na zahteve obveznih ali izbirnih funkcij.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 50131-6:1999 - Alarm systems - Intrusion systems - Part 6: Power supplies 13-maj-2010
Nadomeščen z SIST EN 50131-6:2018 - Alarmni sistemi - Sistemi za javljanje vloma in ropa - 6 del: Napajalniki 01-jan-2018
Dopolnjen z SIST EN 50131-6:2008/A1:2014 - Alarmni sistemi - Sistemi za javljanje vloma in ropa - 6. del: Napajalniki - Dopolnilo A1 01-sep-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi