SIST EN ISO 5817:2014

Oznaka standarda: SIST EN ISO 5817:2014
Koda projekta: 00121579
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) - Quality levels for imperfections (ISO 5817:2014)
Naslov (slovenski): Varjenje - Talilno zvarjeni spoji na jeklu, niklju, titanu in njihovih zlitinah (varjenje s snopom izključeno) - Stopnje sprejemljivosti nepopolnosti (ISO 5817:2014)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 5817:2014 (DE) nemški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
SIST EN ISO 5817:2014 (EN) angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VAR - Varjenje
ICS: 25.160.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-05
Referenčna oznaka: EN ISO 5817:2014
Področje projekta (angleško): EN-ISO 5817 provides quality levels of imperfections in fusion-welded joints (except for beam welding) in all types of steel, nickel, titanium and their alloys. It applies to material thickness above 0,5 mm. It covers fully penetrated butt welds and all fillet welds. The principles of this International Standard may also be applied to partial-penetration butt welds. Quality levels for beam welded joints in steel are presented in ISO 13919-1. Three quality levels are given in order to permit application to a wide range of welded fabrication. They are designated by symbols B, C and D. Quality level B corresponds to the highest requirement on the finished weld. For the application of this standard several types of loads are considered, e.g. static load, thermal load, corrosion load, pressure load. Additional guidance on fatigue loads is given in Annex C (informative). The quality levels refer to production and good workmanship. This International Standard applies to: - non-alloy and alloy steels; - nickel and nickel alloys; - titanium and titanium alloys; - manual, mechanized and automatic welding; - all welding positions; - all types of welds, e.g. butt welds, fillet welds and branch connections; - the following welding processes and their defined sub-processes in accordance with ISO 4063: - 11 metal-arc welding without gas protection; - 12 submerged-arc welding; - 13 gas-shielded metal-arc welding; - 14 gas-shielded welding with non-consumable electrodes; - 15 plasma arc welding; - 31 oxy-fuel gas welding (for steel only).
Področje projekta (slovensko): Standard EN-ISO 5817 določa stopnje sprejemljivosti nepopolnosti pri talilno zvarjenih spojih (razen pri varjenju s snopom) za vse vrste jekla, niklja, titana in njihovih zlitin. Uporablja se za debelino materiala, večjo od 0,5 mm. Pokriva vse soležne zvare in kotne zvare s popolno prevaritvijo. Načela tega mednarodnega standarda je mogoče uporabiti tudi za soležne zvare z delno prevaritvijo. Ravni kakovosti za spoje, zvarjene s snopom, so predstavljene v standardu ISO 13919-1. Za uporabo pri širokem naboru varjenih izdelkov so določene tri stopnje sprejemljivosti. Označene so s simboli B, C in D. Stopnja sprejemljivosti B ustreza najvišjim zahtevam za končne zvare. Pri uporabi tega standarda se uporablja več vrst obremenitve npr. statična obremenitev, toplotna obremenitev, korozijska obremenitev, tlačna obremenitev. Dodatne smernice glede obremenitev za utrujanje so podane v Prilogi C (informativna). Ravni kakovosti se nanašajo na proizvodnjo in dobro izdelavo. Ta mednarodni standard se uporablja za: – nelegirana in legirana jekla; – nikelj in nikljeve zlitine; – titan in titanove zlitine; – ročno, mehansko in avtomatsko varjenje; – vse položaje varjenja; – vse vrste zvarov npr. soležne zvare, kotne zvare in Y-zvare; – naslednje varilne procese in njihove podprocese v skladu standardom ISO 4063. – 11 obločno varjenje brez zaščitnih plinov; – 12 obločno varjenje pod praškom; – 13 obločno varjenje v zaščitnih plinih; – 14 varjenje v zaščitnih plinih z nepotrošnimi elektrodami; – 15 obločno varjenje s plazmo; – 31 plamensko varjenje s kisikom (samo za jeklo).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN ISO 5817:2021 - Varjenje - Talilno zvarjeni spoji na jeklu, niklju, titanu in njihovih zlitinah (izključeno varjenje s snopom) - Stopnje sprejemljivosti nepravilnosti (ISO/DIS 5817:2021) 01-Sep-2021
Nadomešča SIST EN ISO 5817:2007 - Varjenje - Talilno zvarjeni spoji na jeklu, niklju, titanu in njihovih zlitinah (varjenje s snopom izključeno) - Stopnje sprejemljivosti nepopolnosti (ISO 5817:2003, popravljena verzija:2005 vsebuje tehnični popravek 1:2006) 01-May-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi