SIST EN 62423:2013

Oznaka standarda: SIST EN 62423:2013
Koda projekta: 22786
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses (IEC 62423:2009, modified + corrigendum Dec. 2011)
Naslov (slovenski): Odklopniki na preostali tok tipov F in B z vgrajeno nadtokovno zaščito ali brez nje za gospodinjsko in podobno rabo (IEC 62423:2009, spremenjen + popravek dec. 2011)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62423:2013 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EPR - Električni pribor
ICS: 29.120.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-02
Referenčna oznaka: EN 62423:2012
Področje projekta (angleško): The scope of IEC 61008-1 and IEC 61009-1 applies with the following additions. This standard specifies requirements and tests for Type F and Type B RCDs (Residual Current Devices). Requirements and tests given in this standard are in addition to the requirements of Type A residual current devices. This standard can only be used together with IEC 61008-1 and IEC 61009-1. Type F RCCBs (Residual Current Circuit Breaker) and Type F RCBOs (Residual current Circuit Breaker with Overcurrent protection) with rated frequency 50 Hz or 60 Hz are intended for installations when frequency inverters are supplied between phase and neutral or phase and earthed middle conductor and are able to provide protection in case of alternating residual sinusoidal at the rated frequency, pulsating direct residual currents and composite residual currents that may occur. Type B RCCBs and Type B RCBOs are able to provide protection in case of alternating residual sinusoidal currents up to 1 000 Hz, pulsating direct residual currents and smooth direct residual currents. RCDs according to this standard are not intended to be used in d.c. supply systems. Further requirements and tests for products to be used in situations where the residual current was not intended to be covered in IEC 61008-1 or IEC 61009-1 are under consideration. For the purpose of manufacturer’s declaration or verification of conformity, type tests should be carried out in test sequences in compliance with Annex A, Annex B, Annex C or Annex D of this standard. The complete test sequence for type test of Type F RCCBs and Type F RCBOs is given in Tables A.1 and B.1 respectively. The complete test sequence for type test of Type
Področje projekta (slovensko): Na področje uporabe standardov IEC 61008-1 in IEC 61009-1 spadajo tudi naslednji dodatki. Ta standard navaja zahteve in preskuse za zaščitne naprave na preostali (residualni) tok (RCD) tipa F in B. Zahteve in preskusi, ki so podani v tem standardu, so dodatek k zahtevam za zaščitne naprave na preostali (residualni) tok tipa A. Ta standard se lahko uporablja samo skupaj s standardoma IEC 61008-1 in IEC 61009-1. Odklopniki RCCB (odklopniki na preostali (residualni) tok) tipa F in odklopniki RCBO (odklopniki na preostali (residualni) tok z vgrajeno nadtokovno zaščito) z naznačeno frekvenco 50 ali 60 Hz so namenjeni za naprave, kjer so frekvenčni razsmerniki napajani med faznim in nevtralnim ali med faznim in ozemljenim srednjim vodnikom in lahko omogočajo zaščito v primeru, da pride do izmeničnih sinusoidnih residualnih tokov na naznačeni frekvenci, enosmernih utripajočih residualnih tokov in sestavljenih residualnih tokov. Odklopniki RCCB tipa B in odklopniki RCBO tipa B omogočajo zaščito v primeru izmeničnih sinusoidnih residualnih tokov do 1 000 Hz, enosmernih utripajočih residualnih tokov in mehkih enosmernih residualnih tokov. Zaščitne naprave na preostali (residualni) tok v skladu s tem standardom niso namenjene uporabi v enosmerno napajanih sistemih. Nadaljnje zahteve in preskusi za izdelke, ki se uporabljajo v primerih, ko residualni tok ni namenjen obravnavi v standardih IEC 61008-1 in IEC 61009-1, so v obravnavi. Za potrebe izjave proizvajalca ali preverjanja skladnosti bi morali biti tipski preskusi izvedeni v zaporedjih, ki so v skladu z dodatki A, B, C ali D k temu standardu. Popolno zaporedje preskusov za tipski preskus odklopnikov RCCB tipa F in odklopnikov RCBO tipa F je podano v preglednicah A.1 in B.1. Popolno zaporedje preskusov za tipski preskus odklopnikov RCCB tipa B in odklopnikov RCBO tipa B je podano v preglednicah C.1 in D.1.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 62423:2013/oprAB:2022 - Odklopniki na residualni tok tipov F in B z vgrajeno nadtokovno zaščito ali brez nje za gospodinjsko in podobno rabo - Dopolnilo AB 03-Aug-2021
Nadomešča SIST EN 62423:2009 - Odklopniki na preostali tok tipa B z vgrajeno nadtokovno zaščito in brez nje za gospodinjsko in podobno rabo (tip B RCCBs in tip B RCBOs) (IEC 62423:2007, spremenjen) 01-Feb-2013
Popravljen z SIST EN 62423:2013/AC:2021 - Odklopniki na preostali tok tipov F in B z vgrajeno nadtokovno zaščito ali brez nje za gospodinjsko in podobno rabo 03-Aug-2021
Dopolnjen z SIST EN 62423:2013/A11:2021 - Odklopniki na preostali tok tipov F in B z vgrajeno nadtokovno zaščito ali brez nje za gospodinjsko in podobno rabo 13-Jun-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi