SIST-TP CLC/TR 50083-2-1:2014

Oznaka standarda: SIST-TP CLC/TR 50083-2-1:2014
Koda projekta: 24653
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 2-1: Electromagnetic compatibility measurements
Naslov (slovenski): Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 2-1. del: Meritve elektromagnetne združljivosti
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CLC/TR 50083-2-1:2014 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema
ICS: 33.060.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-12
Referenčna oznaka: CLC/TR 50083-2-1:2014
Področje projekta (angleško): Standards and deliverables of EN 60728 series deal with cable networks including equipment and associated methods of measurement for headend reception, processing and distribution of television and sound signals and for processing, interfacing and transmitting all kinds of data signals for interactive services using all applicable transmission media. These signals are typically transmitted in networks by frequency-multiplexing techniques. This includes for instance • regional and local broadband cable networks, • extended satellite and terrestrial television distribution systems, • individual satellite and terrestrial television receiving systems, and all kinds of equipment, systems and installations used in such cable networks, distribution and receiving systems. The extent of this standardization work is from the antennas and/or special signal source inputs to the headend or other interface points to the network up to the terminal input of the customer premises equipment. The standardization work will consider coexistence with users of the RF spectrum in wired and wireless transmission systems. The standardization of any user terminals (i.e. tuners, receivers, decoders, multimedia terminals etc.) as well as of any coaxial, balanced and optical cables and accessories thereof is excluded.
Področje projekta (slovensko): Standardi in izsledki skupine standardov EN 60728 obravnavajo kabelska omrežja, vključno z opremo in povezanimi metodami za merjenje sprejema glavne sprejemne postaje, obdelavo in distribucijo televizijskih in zvokovnih signalov ter za obdelavo, povezovanje in oddajanje vseh vrst podatkovnih signalov za interaktivne storitve prek vseh primernih prenosnih medijev. Ti signali se v omrežjih običajno prenašajo s tehnikami multipleksiranja frekvenc. To na primer vključuje • regionalna in lokalna širokopasovna kabelska omrežja, • razširjene satelitske in prizemne televizijske distribucijske sisteme, • posamezne satelitske in prizemne televizijske sprejemne sisteme ter vse vrste opreme, sistemov in naprav, uporabljene v tovrstnih kabelskih omrežjih, distribucijskih in sprejemnih sistemih. To standardizacijsko delo med drugim zajema antene in/ali posebne vhode virov signalov v glavno sprejemno postajo ali druge vmesniške točke do omrežja vse do vhodnega terminala opreme v prostorih stranke. To standardizacijsko delo bo upoštevalo soobstoj uporabnikov radiofrekvenčnega spektra v ožičenih in brezžičnih prenosnih sistemih. Standardizacija poljubnih uporabniških terminalov (tj. uglaševalnikov, sprejemnikov, kodirnikov, večpredstavnostnih terminalov itd.) in poljubnih povezanih koaksialnih, simetričnih in optičnih kablov ter opreme je izključena.

Najbolje prodajani standardi