SIST EN 61918:2014

Oznaka standarda: SIST EN 61918:2014
Koda projekta: 23956
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Industrial communication networks - Installation of communication networks in industrial premises (IEC 61918:2013, modified)
Naslov (slovenski): Industrijska komunikacijska omrežja - Inštalacija komunikacijskih omrežij v industrijskih okoljih (IEC 61918:2013 spremenjen)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61918:2014 angleški jezik Active SIST-R: 145.20 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine
ICS: 25.040.40 35.110
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-06
Razveljavitev: 01-jun-2021
Referenca razveljavitve: Sporocila 2021-06
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies basic requirements for the installation of media for communication networks in industrial premises and within and between the automation islands, of industrial sites. This standard covers balanced and optical fibre cabling. It also covers the cabling infrastructure for wireless media, but not the wireless media itself. Additional media are covered in the IEC 61784-5 series. This standard is a companion standard to the communication networks of the industrial automation islands and especially to the communication networks specified in the IEC 61158 series and the IEC 61784 series. In addition, this standard covers: • the installation of generic telecommunication cabling for industrial premises as specified in ISO/IEC 24702; • the connection between the generic telecommunications cabling specified in ISO/IEC 24702 and the specific communication cabling of an automation island, where an automation outlet (AO) replaces the telecommunication outlet (TO) of ISO/IEC 24702. This standard provides guidelines that cope with the critical aspects of the industrial automation area (safety, security and environmental aspects such as mechanical, liquid, particulate, climatic, chemicals and electromagnetic interference). This standard does not recognise implementations of power distribution through Ethernet balanced cabling systems that are not specified in IEEE 802.3 and in IEEE 802.3at. This standard deals with the roles of planner, installer, verifier, and acceptance test personnel, administration and maintenance personnel and specifies the relevant responsibilities and/or gives guidance.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard opredeljuje osnovne zahteve za inštalacijo medijev za komunikacijska omrežja v industrijskih okoljih ter znotraj avtomatiziranih otokov industrijskih lokacij in med njimi. Ta standard vključuje uravnoteženo kablovje iz optičnih vlaken. Prva tako vključuje kabelsko infrastrukturo za brezžične medije, vendar ne samih brezžičnih medijev. Dodatne medije obravnava skupina standardov IEC 61784-5. Ta standard je spremljevalni standard h komunikacijskim omrežjem industrijskih avtomatiziranih otokov in posebej h komunikacijskim omrežjem, opredeljenim v skupinah standardov IEC 61158 in IEC 61784. Poleg tega ta standard obravnava: • inštalacijo generičnega telekomunikacijskega kablovja za industrijska okolja, kot je določeno v ISO/IEC 24702; • povezavo med generičnim telekomunikacijskim kablovjem, določenim v ISO/IEC 24702, in posebnim komunikacijskim kablovjem avtomatiziranega otoka, kjer avtomatiziran izhod (AO) nadomešča telekomunikacijski izhod (TO) iz ISO/IEC 24702. Ta standard nudi smernice za urejanje kritičnih vidikov industrijskih avtomatiziranih področij (varnost in okoljske vidike, kot so motnje zaradi mehanskih vplivov, tekočine, delcev, podnebja, kemikalij in elektromagnetizma). Ta standard ne priznava postopkov distribucije energije prek uravnoteženih kabelskih sistemov Ethernet, ki niso opredeljeni v IEEE 802.3 in v IEEE 802.3at. Ta standard obravnava vloge načrtovalca, monterja, preverjevalca, osebja za opravljanje prevzemnih preskusov, administrativnega osebja in osebja za vzdrževanje ter opredeljuje ustrezne odgovornosti in/ali podaja vodilo.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z kSIST FprEN 61918:2011/FprAA:2013 - Industrijska komunikacijska omrežja - Inštalacija komunikacijskih omrežij v industrijskih okoljih 30-avg-2013
Popravljen z SIST EN 61918:2014/AC:2014 - Industrijska komunikacijska omrežja - Inštalacija komunikacijskih omrežij v industrijskih okoljih 01-sep-2014
Revidiran SIST EN 61918:2010 - Industrijska komunikacijska omrežja - Inštalacija komunikacijskih omrežij v industrijskih okoljih (IEC 61918:2007, spremenjen) 01-dec-2015
Nadomeščen z SIST EN 61918:2019 - Industrijska komunikacijska omrežja - Inštalacija komunikacijskih omrežij v industrijskih okoljih (IEC 61918:2018) 13-nov-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi