SIST-TS CEN ISO/TS 17429:2017

Oznaka standarda: SIST-TS CEN ISO/TS 17429:2017
Koda projekta: 00278288
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Intelligent transport systems - Cooperative ITS - ITS station facilities for the transfer of information between ITS stations (ISO/TS 17429:2017)
Naslov (slovenski): Inteligentni transportni sistemi - Kooperativni sistem (ITS) - Objekti postaj ITS za prenos podatkov med postajami ITS (ISO/TS 17429:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN ISO/TS 17429:2017 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITC - Informacijska tehnologija
ICS: 03.220.01 35.240.60
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-10
Referenčna oznaka: CEN ISO/TS 17429:2017
Področje projekta (angleško): This international standard falls into the Cooperative ITS set of standards based onthe ITS station reference architecture. Typically, raw and dense information transmitted by ITS stations (e.g. CAM and DENM broadcast from vehicles for road safety purposes) is collected by other ITS stations (presumably the roadside infrastructure ). This information must be processed and transferred in a standardized way between ITS stations (presumably between the roadside infrastructure and traffic control centres) so that it could be used for traffic management purposes by road operators. The processing of this information could also lead to improved road safety, improved road efficiency and reduced greenhouse gas emissions. The purpose of this international standard is to specify the profiles for processing the collected information at the receiving ITS station and transferring the processed data to other ITS stations for applications related to transport infrastructure management, control and guidance. This standard will thus: - select the services, functions and expected results, - select the roles and responsibilities of all the involved actors, - select involved functions and SAPs (Service Access Point) of the ITS station reference architecture, - characterize how the collected data is pre-processed by the receiving ITS station, - select the content of the information to be exchanged between the various actors, - characterize the level of performance (best effort or real-time, etc.), confidence and security (authentication, encryption, etc.) for the transfer of the information, - select the means by which the processed information is transferred (securely) between the different actors.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard je del skupine standardov o kooperativnem sistemu ITS, ki temelji na referenčni arhitekturi postaje ITS. Neobdelane in goste informacije, ki jih oddajajo postaje ITS (npr. oddajanje CAM in DENM vozil za namene varnosti v cestnem prometu) običajno zbirajo druge postaje ITS (domnevno cestna infrastruktura). Te informacije je treba obdelati in prenesti na standardiziran način med postajami ITS (načeloma med cestno infrastrukturo in prometnimi nadzornimi centri), tako da jih lahko upravljavci cest uporabljajo za namene upravljanja prometa. Obdelava teh informacij bi lahko privedla tudi do izboljšane varnosti v cestnem prometu, izboljšane učinkovitosti cest in zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Namen tega mednarodnega standarda je določiti profile za obdelavo zbranih informacij sprejemne postaje ITS in prenos obdelanih podatkov drugim postajam ITS za uporabe, povezane z upravljanjem, nadzorom in vodenjem prometne infrastrukture. Ta standard bo: – določil storitve, funkcije in pričakovane rezultate, – določil vloge in odgovornosti vseh vpletenih akterjev, – določil povezane funkcije in vstopne točke storitve (SAP) referenčne arhitekture postaje ITS, – opredelil, kako sprejemna postaja ITS predhodno obdeluje zbrane podatke, – določil vsebino informacij, ki se izmenjujejo med različnimi akterji, – opredelil raven zmogljivosti (prizadevanje za najboljšo zmogljivost ali prenos v realnem času itd.), zaupanja in varnosti (preverjanje pristnosti, šifriranje itd.) za prenos informacij, – določil način, na katerega se obdelane informacije (varno) prenašajo med različne akterje.

Najbolje prodajani standardi