SIST EN 4660-003:2019

Oznaka standarda: SIST EN 4660-003:2019
Koda projekta: 04003902
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Aerospace series - Modular and Open Avionics Architectures - Part 003: Communications/Network
Naslov (slovenski): Aeronavtika - Modularne in odprte letalske elektronske arhitekture - 003. del: Komunikacije/omrežje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 4660-003:2019 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 35.100.01 49.090
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-10
Referenčna oznaka: EN 4660-003:2019
Področje projekta (angleško): The purpose of this MOAA standard is to define a set of open architecture standards, concepts & guidelines for Advanced Avionics Architectures (A3). The three main goals for the MOAA Standards are: — Reduced life cycle costs, — Improved mission performance, — Improved operational performance. The MOAA standards are organised as a set of documents including: — A set of agreed standards that describe, using a top down approach, the Architecture overview to all interfaces required to implement the core within avionics system, — The guidelines for system implementation through application of the standards. This standard details the functionality and principle interfaces of an EN 4660 compliant network to ensure the interoperability of Common Functional Modules and design guidelines to assist in implementation of such a network. The purpose of this standard is to establish by means of well defined interfaces and functionality, a network design that is technology transparent and that is open to a multi-vendor market. Therefore, specific data communication network topology, protocols and technologies are not identified in this document. Although the physical organisation and implementation of the network shall remain the System Designers choice, in accordance with the best use of the current technology, it is necessary to define interfaces and parameter sets in order to achieve a logical definition of the network with a defined functionality. This definition includes: — The generic functionality applicable to all networks. — The logical interfaces to the Operating System and Module Support Layers. — Optionally the physical interfaces to the Common Functional Modules (CFM). This document identifies the principle interfaces for the Network, in Clause 4, and where appropriate, provides requirements on network parameters to be defined.
Področje projekta (slovensko): Namen standarda za modularno in odprto letalsko elektronsko arhitekturo (MOAA) je določiti nabor standardov za odprto arhitekturo, konceptov ter smernic za napredne letalske elektronske arhitekture (A3). Trije glavni cilji za standard MOAA so: – zmanjšani stroški življenjskega cikla, – izboljšani cilji misije, – izboljšano operativno delovanje. Standardi MOAA so organizirani kot nabor dokumentov, ki vključujejo: – nabor dogovorjenih standardov, ki s pristopom »od zgoraj navzdol« opisujejo pregled arhitekture za vse vmesnike, ki morajo uvesti jedro v sistemih letalske elektronike, – smernice za uvedbo sistema z uporabo standardov. Ta standard podrobno navaja funkcionalnost in glavne vmesnike omrežja, ki je skladno s standardom EN 4660, za zagotavljanje interoperabilnosti skupnih funkcijskih modulov in oblikovanje smernic za pomoč pri uvedbi takega omrežja. Namen tega standarda je na podlagi dobro opredeljenih vmesnikov in funkcionalnosti vzpostaviti načrt omrežja, ki je tehnološko transparenten in odprt za trg z več ponudniki. Zato v tem dokumentu topologija, protokoli in tehnologije komunikacijskega podatkovnega omrežja niso opredeljeni. Čeprav mora dejanska organizacija in uvedba omrežja ostati izbira načrtovalca sistema, je treba v skladu z najboljšo uporabo trenutne tehnologije določiti nabore vmesnikov in parametrov, da bi dosegli logično definicijo omrežja z določeno funkcionalnostjo. Ta definicija zajema: – generično funkcionalnost, ki se uporablja za vsa omrežja, – logične vmesnike za operacijski sistem in podporne plasti modula, – izbirno še fizične vmesnike za skupne funkcijske module (CFM). Ta dokument opredeljuje glavne vmesnike za omrežje, v točki 4 in kjer je to primerno, podaja zahteve za parametre omrežja, ki jih je treba določiti.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 4660-003:2011 - Aeronavtika - Modularne in odprte letalske elektronske arhitekture - 003. del: Komunikacije/omrežje 28-Aug-2019
Revidiran SIST EN 4660-003:2011 - Aeronavtika - Modularne in odprte letalske elektronske arhitekture - 003. del: Komunikacije/omrežje 04-Feb-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi