SIST EN 1034-16:2012

Oznaka standarda: SIST EN 1034-16:2012
Koda projekta: 00198068
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 16: Paper and board making machines
Naslov (slovenski): Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja - 16. del: Stroji za izdelavo papirja in kartona
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1034-16:2012 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: GRT - Grafična tehnologija
ICS: 13.110 21.020 85.100
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-05
Področje projekta (angleško): This European Standard applies to machines for the production of paper and board, including head box, wire section (former), press section, drying section, film size press, coating unit, flotation and infrared dryer, smoothing unit, integrated calender, measuring device, reel-up, integrated sheeter, drives and control system (paper and board making machines) and applies together with EN 1034-1:2000+A1:2010. It deals with all significant hazards, hazardous situations and hazard events relevant to machines for the production of paper and board, when used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer (see Clause 4). This document does not deal with pressure hazards in steam-heated drying cylinders. NOTE Directive 97/23/EC give essential safety requirements for equipment under pressure. This document does not apply to: - tissue making machines, - cardboard making machines, - coating machines, - machines for the production of corrugated board, - integrated conveyors and cranes designed for transporting reels/shells (reel spools) and for machine maintenance, and - integrated fire extinguishing equipment. This European Standard is not applicable to paper and board making machines which are manufactured before the date of publication of this European Standard by CEN.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard se uporablja za stroje za izdelavo papirja in kartona, vključno s posodo za razdeljevanje papirne mase, delom natoka papirnega stroja (nekoč), delom stiskalnic, sušilnim delom, enoto za stiskanje v zvitke, enoto za premaz, flotacijo in infrardečim sušilcem, enoto za izravnavanje, integriranim stiskalcem traku, merilno napravo, kolutom, integriranim razrezovalnikom, sistemom gonil in krmiljenja (stroji za izdelovanje papirja in kartona) ter se uporablja s standardom EN 1034-1:2000+A1:2010. Opisuje večja tveganja, nevarne situacije in nevarne dogodke v zvezi s stroji za izdelavo papirja in kartona, kadar se uporabljajo v skladu z njihovim namenom in pod pogoji, ki jih določa proizvajalec (glejte točko 4). Ta dokument ne obravnava nevarnosti tlaka v parno ogrevanih sušilnih cilindrih. OPOMBA Direktiva 97/23/ES podaja osnovne varnostne zahteve za opremo pod tlakom. Ta dokument se ne uporablja za: – stroje za izdelovanje vpojnega papirja, – stroje za izdelovanje kartona, – stroje za premazovanje, – stroje za izdelovanje valovitega kartona, – integrirane tekoče trakove in žerjave za transport kolutov/ovojev (navijanje koluta) ter vzdrževanje strojev in – integrirano opremo za gašenje požarov. Ta evropski standard se ne uporablja za stroje za izdelovanje papirja in kartona, izdelane preden je CEN izdal ta evropski standard.

Najbolje prodajani standardi