SIST EN IEC 61500:2019

Oznaka standarda: SIST EN IEC 61500:2019
Koda projekta: 66776
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety - Data communication in systems performing category A functions (IEC 61500:2018 )
Naslov (slovenski): Jedrske elektrarne - Merilna in nadzorna oprema za zagotavljanje varnosti - Podatkovne komunikacije v sistemih, ki izvajajo funkcije kategorije A (IEC 61500:2018 )
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC 61500:2019 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 27.120.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-09
Referenčna oznaka: EN IEC 61500:2019
Področje projekta (angleško): This document establishes requirements for data communication which is used in systems performing category A functions in nuclear power plants. It covers also interface requirements for data communication of equipment performing category A functions with other systems including those performing category B and C functions and functions not important to safety. The scope of this document is restricted to the consideration of data communication within the plant I&C safety systems. It does not cover communication by telephone, radio, voice, fax, email, public address, etc. The internal operation and the detailed technical specification of data communication equipment are not in the scope of this document. This document is not applicable to the internal connections and data communication of a processor unit, its memory and control logic. It does not address the internal processing of instrumentation and control computer based systems. This document gives requirements for functions and properties of on-line plant data communication by reference to IEC 60880 and IEC 60987, produced within the framework of IEC 61513. It requires categorisation of the communication functions in accordance with IEC 61226, which in turn requires environmental and seismic qualification (i.e., the environment where the safety function is required to operate) according to IEC/IEEE 60780-323 and IEC 60980.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa zahteve za podatkovno komunikacijo v sistemih, ki v jedrskih elektrarnah izvajajo funkcije kategorije A. Zajema tudi zahteve po vmesniku za podatkovno komunikacijo opreme, ki izvaja funkcije kategorije A z drugimi sistemi, vključno s tistimi, ki opravljajo funkcije kategorij B in C ter funkcije, ki niso pomembne za varnost. Področje uporabe tega dokumenta je omejeno na podatkovno komunikacijo znotraj varnostnih sistemov merilne in nadzorne opreme elektrarne. Ne zajema komunikacije po telefonu, radiu, faksu, e-pošti, glasovne komunikacije, javnega obveščanja itd. Na področje uporabe tega dokumenta ne spadajo notranje delovanje in podrobne tehnične specifikacije opreme za podatkovno komunikacijo. Ta dokument se ne uporablja za notranje povezave in podatkovno komunikacijo procesorske enote, njenega pomnilnika in logiko nadzora. Ne obravnava notranje obdelave merilnih in nadzornih računalniških sistemov. Ta dokument določa zahteve za funkcije in lastnosti spletne podatkovne komunikacije elektrarne s sklicevanjem na standarda IEC 60880 in IEC 60987, pripravljena v okviru standarda IEC 61513. Zahteva razvrstitev komunikacijskih funkcij v skladu s standardom IEC 61226, kar posledično zahteva okoljsko in potresno ustreznost (tj. okolje, v katerem deluje varnostna funkcija) v skladu s standardoma IEC/IEEE 60780-323 in IEC 60980.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 61500:2011 - Jedrske elektrarne - Merilna in nadzorna oprema za zagotavljanje varnosti - Podatkovne komunikacije v sistemih, ki izvajajo funkcije A 27-Mar-2018
Nadomešča SIST EN 61500:2011 - Jedrske elektrarne - Merilna in nadzorna oprema za zagotavljanje varnosti - Podatkovne komunikacije v sistemih, ki izvajajo funkcije A 02-Jul-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi