SIST EN 1852-1:2018

Oznaka standarda: SIST EN 1852-1:2018
Koda projekta: 00155829
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Polypropylene (PP) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system
Naslov (slovenski): Cevni sistemi iz polimernih materialov za odpadno vodo in kanalizacijo, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni v zemljo - Polipropilen (PP) - 1. del: Specifikacije za cevi, fitinge in sistem
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1852-1:2018 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili
ICS: 23.040.05 93.030
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-03
Referenčna oznaka: EN 1852-1:2018
Področje projekta (angleško): This part of EN 1852 specifies the requirements for solid wall pipes, fittings and the system of polypropylene (PP) piping systems intended for use for:  non-pressure underground drainage and sewerage outside the building structure (application area code "U"), and  non-pressure underground drainage and sewerage for both buried in ground within the building structure (application area code "D") and outside the building structure. This is reflected in the marking of products by "U" and "UD". This standard covers PP materials without mineral modifiers. It also specifies the test parameters for the test methods referred to in this standard. This standard covers a range of nominal sizes, and pipe series and gives recommendations concerning colours. NOTE 1 It is the responsibility of the purchaser or specifier to make the appropriate selection from these aspects, taking into account their particular requirements and any relevant national regulations and installation practices or codes. In conjunction with Part 2 of EN 1852, it is applicable to PP pipes and fittings, their joints and to joints with components of other plastics and non-plastics materials intended to be used for buried piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage. This standard is applicable to PP pipes and fittings with or without an integral socket. The fittings can be manufactured by injection-moulding or be fabricated from pipes and/or mouldings. Requirements and limiting values for application area code "D" are given in Table 4, Table 7 and Table 14. NOTE 2 Pipes, fittings and other components conforming to any of the plastics product standards listed in Annex C can be connected to pipes and fittings conforming to this standard, when they conform to the requirements for joint dimensions given in Clause 6 and to the requirements of Table 14.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda EN 1852 določa zahteve za trdne stenske cevi, fitinge in sistem polipropilenskih (PP) cevnih sistemov, ki so namenjeni za uporabo v:  non-pressure underground drainage and sewerage outside the building structure (application area code "U"), and – podzemnih sistemih odvodnjavanja in kanalizacijskih sistemih zunaj stavbne konstrukcije, ki delujejo po težnostnem principu (koda območja uporabe »U«); in – podzemnih sistemih odvodnjavanja in kanalizacijskih sistemih, ki delujejo po težnostnem principu ter so vkopani v zemljo znotraj stavbne konstrukcije (koda območja uporabe »D«) in zunaj nje. To je razvidno iz oznak »U« in »UD« na izdelkih. Ta standard zajema polipropilenske materiale brez mineralnih modifikatorjev. Določa tudi preskusne parametre za preskusne metode iz tega standarda. Ta standard zajema različne nazivne velikosti in sklope cevi ter vsebuje priporočila o barvah. OPOMBA 1: Za ustrezno izbiro med temi vidiki je odgovoren kupec ali specifikator, pri čemer mora upoštevati konkretne zahteve ter vse pomembne nacionalne predpise in prakse ali kodekse vgradnje. Skupaj z 2. delom standarda EN 1852 se uporablja za cevi in fitinge iz polipropilena, njihove spoje in spoje s komponentami iz drugih polimernih in nepolimernih materialov, ki so namenjeni za uporabo pri vkopanih cevnih sistemih za odvodnjavanje in kanalizacijo, ki delujejo po težnostnem principu. Ta standard se uporablja za polipropilenske cevi in fitinge z oglavki ali brez njih. Fitingi se lahko proizvedejo z injekcijskim brizganjem ali so izdelani iz cevi in/ali oblikovancev. Zahteve in mejne vrednosti za uporabo kode območja uporabe »D« so navedene v preglednicah 4, 7 in 14. OPOMBA 2: Cevi, fitingi in drugi sestavni deli, ki so skladni s katerim koli standardom za izdelek iz polimernih materialov iz dodatka C, se lahko povežejo s cevmi in fitingi, ki so skladni s tem standardom, če izpolnjujejo zahteve v zvezi z velikostmi spojev iz točke 6 in zahteve iz preglednice 14.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 1852-1:2009 - Cevni sistemi iz polimernih materialov za odpadno vodo in kanalizacijo, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni v zemljo - Polipropilen (PP) - 1. del: Specifikacije za cevi, fitinge in sistem 01-mar-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi