SIST EN 60422:2013

Oznaka standarda: SIST EN 60422:2013
Koda projekta: 23116
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Mineral insulating oils in electrical equipment - Supervision and maintenance guidance
Naslov (slovenski): Mineralna izolacijska olja v električni opremi - Napotki za nadzorovanje in vzdrževanje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60422:2013 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki
ICS: 29.040.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-07
Referenčna oznaka: EN 60422:2013
Področje projekta (angleško): This International Standard gives guidance on the supervision and maintenance of the quality of the insulating oil in electrical equipment. This standard is applicable to mineral insulating oils, originally supplied conforming to IEC 60296, in transformers, switchgear and other electrical apparatus where oil sampling is reasonably practicable and where the normal operating conditions specified in the equipment specifications apply. This standard is also intended to assist the power equipment operator to evaluate the condition of the oil and maintain it in a serviceable condition. It also provides a common basis for the preparation of more specific and complete local codes of practice. The standard includes recommendations on tests and evaluation procedures and outlines methods for reconditioning and reclaiming oil and the decontamination of oil contaminated with PCBs. NOTE The condition monitoring of electrical equipment, for example by analysis of dissolved gases, furanic compounds or other means, is outside the scope of this standard.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard podaja napotke za nadzorovanje in vzdrževanje kakovosti izolacijskih olj v električni opremi. Ta standard se uporablja za mineralna izolacijska olja, originalno dobavljena v skladu s standardom IEC 60296, v transformatorjih, stikalnih napravah in drugih električnih napravah, kjer je vzorčenje olj smiselno in kjer veljajo običajni pogoji delovanja, ki so navedeni v specifikaciji opreme. Cilj tega standarda je tudi, da upravljavcu z električno opremo omogoča, da oceni stanje olja in ga vzdržuje v uporabnem stanju. Podaja tudi skupno osnovo za pripravo bolj specifičnih in popolnih lokalnih kodeksov ravnanja. Ta standard vključuje priporočila o postopkih preskušanja in ocenjevanja ter podaja metode za obnavljanje in ponovno uporabo olj. Podaja tudi metode za dekontaminacijo olj, ki so onesnažena s polikloriranimi bifenili. OPOMBA Nadzor stanja električne opreme (npr. z analizo raztopljenih plinov, furanskih spojin ali z drugimi sredstvi) ne spada v področje uporabe tega standarda.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60422:2006 - Mineralna izolacijska olja v električni opremi – Napotki za nadzorovanje in vzdrževanje (IEC 60422:2005) 01-jul-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi