SIST EN ISO 3405:2019

Oznaka standarda: SIST EN ISO 3405:2019
Koda projekta: 00019492
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Petroleum and related products from natural or synthetic sources - Determination of distillation characteristics at atmospheric pressure (ISO 3405:2019)
Naslov (slovenski): Naftni in sorodni proizvodi iz naravnih ali sintetičnih virov - Določevanje destilacijskih značilnosti pri atmosferskem tlaku (ISO 3405:2019)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 3405:2019 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi
ICS: 75.080
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-07
Referenčna oznaka: EN ISO 3405:2019
Področje projekta (angleško): This document specifies a laboratory method for the determination of the distillation characteristics of light and middle distillates derived from petroleum and related products of synthetic or biological origin with initial boiling points above 0 °C and end-points below approximately 400 °C, utilizing either manual or automated equipment. Light distillates are typically automotive engine petrol, automotive engine ethanol fuel blends with up to 85 % (V/V) ethanol, and aviation petrol. Middle distillates are typically aviation turbine fuel, kerosene, diesel, diesel with up to 30 % (V/V) FAME, burner fuel, and marine fuels that have no appreciable quantities of residua. NOTE For the purposes of this document, the term “% (V/V)” is used to represent the volume fraction of a material. The distillation (volatility) characteristics of hydrocarbons and related products of synthetic or biological origin have an important effect on their safety and performance, especially in the case of fuels and solvents. The boiling range gives important information on composition and behaviour during storage and use, and the rate of evaporation is an important factor in the application of many solvents. Limiting values to specified distillation characteristics are applied to most distillate petroleum product and liquid fuel specifications in order to control end-use performance and to regulate the formation of vapours which may form explosive mixtures with air, or otherwise escape into the atmosphere as emissions (VOC).
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa laboratorijsko metodo za določanje destilacijskih značilnosti lahkih in srednjih destilatov iz naftnih in sorodnih proizvodov iz naravnih ali sintetičnih virov z začetnim vreliščem nad 0 °C in končno točko pod približno 400 °C pri uporabi ročne ali avtomatske opreme. Lahki destilati so običajno bencin za avtomobilski motor, mešanice z etanolom za avtomobilski motor z do 85-odstotno (V/V) vsebnostjo etanola in letalsko gorivo. Srednji destilati so običajno gorivo za letalske turbine, kerozin, dizel, dizel z do 30-odstotno (V/V) vsebnostjo metilnih estrov maščobnih kislin, kurilno olje in ladijska goriva, ki nimajo znatne količine ostankov. OPOMBA: Za namene tega dokumenta se termin »% (V/V)« uporablja za prostorninski delež snovi. Destilacijske značilnosti (hlapnost) ogljikovodikov in sorodnih proizvodov iz sintetičnih ali naravnih virov imajo pomemben učinek na njihovo varnost in lastnosti, predvsem v primeru goriv in topil. Območje vrelišča je pomembna informacija o sestavi in vedenju med skladiščenjem in uporabo, stopnja izhlapevanja pa je pomemben dejavnik pri uporabi številnih topil. Mejne vrednosti določenih destilacijskih značilnosti se uporabljajo za večino destiliranih naftnih proizvodov in specifikacij tekočih goriv, da bi nadzorovali končne lastnosti in nastajanje hlapov, ki lahko z zrakom tvorijo eksplozivne zmesi, ali kako drugače preidejo v atmosfero kot emisije (VOC).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 3405:2011 - Naftni proizvodi - Določevanje destilacijskih značilnosti pri atmosferskem tlaku (ISO 3405:2011) 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN ISO 3405:2011 - Naftni proizvodi - Določevanje destilacijskih značilnosti pri atmosferskem tlaku (ISO 3405:2011) 01-Jul-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi