SIST EN 61161:2013

Oznaka standarda: SIST EN 61161:2013
Koda projekta: 23755
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Ultrasonics - Power measurement - Radiation force balances and performance requirements
Naslov (slovenski): Ultrazvok - Močnostne meritve - Ravnotežje sevalnih jakosti in tehnične zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61161:2013 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I11 - Imaginarni 11
ICS: 17.140.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-07
Referenčna oznaka: EN 61161:2013
Področje projekta (angleško): This International Standard • specifies a method of determining the total emitted acoustic power of ultrasonic transducers based on the use of a radiation force balance; • establishes general principles for the use of radiation force balances in which an obstacle (target) intercepts the sound field to be measured; • establishes limitations of the radiation force method related to cavitation and temperature rise; • establishes quantitative limitations of the radiation force method in relation to diverging and focused beams; • provides information on estimating the acoustic power for diverging and focused beams using the radiation force method; • provides information on assessment of overall measurement uncertainties. This International Standard is applicable to: • the measurement of ultrasonic power up to 1 W based on the use of a radiation force balance in the frequency range from 0,5 MHz to 25 MHz; • the measurement of ultrasonic power up to 20 W based on the use of a radiation force balance in the frequency range 0,75 MHz to 5 MHz; • the measurement of total ultrasonic power in well-collimated, diverging and focused ultrasonic fields; • the use of radiation force balances of the gravimetric type or force feedback type. (See also Clause A.1) NOTE 1 A focused beam is converging in the pre-focal range and diverging beyond focus. NOTE 2 Ultrasonic power measurement in the high intensity therapeutic ultrasound (HITU) range, i.e. beyond 1 W or 20 W, respectively, is dealt with in the future IEC 62555.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard: • določa metodo za določanje skupne oddane akustične moči ultrazvočnih pretvornikov glede na uporabo ravnotežja sil sevanja; • uvaja splošna načela za uporabo ravnotežij sil sevanja, pri katerih ovira (tarča) prestreže zvočno polje, ki je predmet meritve; • uvaja omejitve metode sil sevanja v povezavi s kavitacijo in dvigom temperature; • uvaja kvantitativne omejitve metode sil sevanja v povezavi z razpršenimi in usmerjenimi žarki; • ponuja informacije o oceni akustične moči za razpršene in usmerjene žarke s pomočjo metode sil sevanja; • ponuja informacije o ocenjevanju splošnih merilnih negotovosti. Ta mednarodni standard se uporablja za: • merjenje ultrazvočne moči do 1 W na podlagi uporabe ravnotežja sil sevanja v frekvenčnem razponu od 0,5 MHz do 25 MHz; • merjenje ultrazvočne moči do 20 W na podlagi uporabe ravnotežja sil sevanja v frekvenčnem razponu od 0,75 MHz do 5 MHz; • merjenje skupne ultrazvočne moči v dobro naravnanih, razpršenih in usmerjenih ultrazvočnih poljih; • uporabo ravnotežij sil sevanja gravimetrične vrste ali vrste ponovne uporabe sile. (Glejte tudi točko A.1). OPOMBA 1: Usmerjeni žarek se steka v predgoriščnem območju in razprši za goriščem. OPOMBA 2: Merjenje ultrazvočne moči v območju terapevtske ultrazvočne visoke intenzivnosti (HITU), to je nad 1 W ali 20 W, je obravnavano v nadaljnjem IEC 62555.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 61161:2008 - Ultrazvok - Močnostne meritve - Ravnotežje sevalnih jakosti in tehnične zahteve (IEC 61161:2006) 27-Sep-2011
Revidiran SIST EN 61161:2008 - Ultrazvok - Močnostne meritve - Ravnotežje sevalnih jakosti in tehnične zahteve (IEC 61161:2006) 06-May-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi