SIST EN ISO 16954:2015

Oznaka standarda: SIST EN ISO 16954:2015
Koda projekta: 00055341
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Dentistry - Test methods for dental unit waterline biofilm treatment (ISO 16954:2015)
Naslov (slovenski): Zobozdravstvo - Preskusne metode za ravnanje z vodo v zobozdravstvenih enotah po načinu biofilma (ISO 16954:2015)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 16954:2015 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VAZ - Varovanje zdravja
ICS: 11.060.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-09
Referenčna oznaka: EN ISO 16954:2015
Področje projekta (angleško): This Standard provides type test methods for evaluating the effectiveness of treatment methods intended to improve or maintain the microbiological quality of procedural water from dental units under laboratory conditions. This Standard does not apply to devices intended to deliver sterile procedural water or sterile solution. It also does not apply to lines, tubing or hoses that deliver compressed air within the dental unit. This Standard does not establish specific upper limits for microbial contamination or describe test methods to be used in clinical situations. It also does not establish test methods for evaluating any deleterious side effects potentially caused by treatment methods. The test methods provided in this International Standard may be used to test other dental equipment that delivers non-sterile water to the oral cavity.
Področje projekta (slovensko): Ta standard določa tipe preskusnih metod za ovrednotenje učinkovitosti metod zdravljenja, ki so namenjene izboljšanju ali ohranjanju mikrobiološke kakovosti proceduralne vode iz zobozdravstvenih enot pri laboratorijskih pogojih. Ta standard ne velja za naprave, ki so namenjene zagotavljanju sterilne proceduralne vode ali sterilnih raztopin. Ravno tako ne velja za linije, cevi ali gibke cevi za dobavo stisnjenega zraka znotraj zobozdravstvene enote. Ta standard ne določa posebnih zgornjih mejnih vrednosti za mikrobiološko onesnaženje ali opisane preskusne metode za uporabo v kliničnih situacijah. Ravno tako ne določa preskusnih metod za oceno kakršnih koli škodljivih stranskih učinkov, ki bi jih lahko povzročile metode zdravljenja. Preskusne metode, ki so določene v tem mednarodnem standardu, so lahko uporabljene za preskušanje druge zobozdravstvene opreme, ki dobavlja nesterilno vodo v ustno votlino.

Najbolje prodajani standardi