SIST EN IEC 60118-9:2020

Oznaka standarda: SIST EN IEC 60118-9:2020
Koda projekta: 64214
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electroacoustics - Hearing aids - Part 9: Methods of measurement of the performance characteristics of bone conduction hearing aids (IEC 60118-9:2019)
Naslov (slovenski): Elektroakustika - Slušni pripomočki - 9. del: Metode za merjenje tehničnih lastnosti kostno prevodnih slušnih pripomočkov (IEC 60118-9:2019)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC 60118-9:2020 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I11 - Imaginarni 11
ICS: 11.180.15 17.140.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jan-2020
Refer. št. objave: Sporocila 2020-01
Referenčna oznaka: EN IEC 60118-9:2019
Področje projekta (angleško): This Standard specifies methods for the measurement of bone conduction hearing aid characteristics. The methods described will produce a suitable basis for the exchange of information or for direct comparison of the electroacoustical characteristics of bone conduction hearing aids. These methods are chosen to be practical and reproducible and are based on selected fixed parameters. The results obtained by the methods specified in this document express the performance under the conditions of measurement; however, the performance of the hearing aid under practical conditions of use will depend upon a number of factors (e.g. effective load impedance, environmental conditions, acoustical environment, etc.). This document defines methods of measurement of characteristics of bone conduction hearing aids both for - transcutaneously coupled devices measured on a mechanical coupler, meeting the requirements of IEC 60318-6, and - bone coupled/bone anchored devices measured on a skull simulator.
Področje projekta (slovensko): V tem standardu so opredeljene metode za merjenje lastnosti kostno prevodnih slušnih pripomočkov. Opisane metode bodo zagotovile ustrezno osnovo za izmenjavo informacij ali za neposredno primerjavo elektroakustičnih lastnosti kostno prevodnih slušnih pripomočkov. Izbrane metode so praktične in ponovljive ter temeljijo na izbranih nespremenljivih parametrih. Rezultati, pridobljeni z metodami, ki so navedene v tem dokumentu, prikazujejo delovanje v merilnih pogojih, vendar je učinkovitost slušnih pripomočkov pod praktičnimi pogoji uporabe odvisna od različnih dejavnikov (npr. učinkovita impedanca obremenitve, okoljski pogoji, akustično okolje itd.). Ta dokument določa metode za merjenje lastnosti kostno prevodnih slušnih pripomočkov tako za transkutano povezane naprave, ki se merijo na mehanskem spojniku in izpolnjujejo zahteve standarda IEC 60318-6, kot tudi za s kostjo spojene/na kost pritrjene naprave, merjene na lobanjskem simulatorju.

Najbolje prodajani standardi