SIST ISO 24617-2:2013

Oznaka standarda: SIST ISO 24617-2:2013
Koda projekta: 051967
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Language resource management -- Semantic annotation framework (SemAF) -- Part 2: Dialogue acts
Naslov (slovenski): Upravljanje z jezikovnimi viri - Ogrodje za semantično označevanje (SemAF) - 2. del: Dialogi
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 24617-2:2013 angleški jezik Active SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija
ICS: 01.020 35.240.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-07
Področje projekta (angleško): This part of ISO 24617 provides a set of empirically and theoretically well-motivated concepts for dialogue annotation, a formal language for expressing dialogue annotations - the dialogue act markup language (DiAML) - and a method for segmenting a dialogue into semantic units. This allows the manual or automatic annotation of dialogue segments with information about the communicative actions which the participants perform by their contributions to the dialogue. It supports multidimensional annotation, in which units in dialogue are viewed as having multiple communicative functions. The DiAML language has an XML-based representation format and a formal semantics which makes it possible to apply inference to DiAML representations. This part of ISO 24617 specifies data categories for reference sets of communicative functions and dimensions of dialogue analysis and provides principles and guidelines for extending these sets or selecting coherent subsets of them. Additionally, it provides guidelines for annotators and annotated examples. It is applicable to spoken, written and multimodal dialogues involving two or more participants.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 24617 podaja sklop empirično in teoretično utemeljenih pojmov za označevanje dialoga, uradni jezik za izražanje označevanja dialoga – jezik za označevanje dialoga (DiAML) – in metodo za segmentiranje dialoga v semantične enote. To omogoča ročno ali samodejno označevanje segmentov dialoga z informacijami o komunikacijskih dejanjih, ki jih izvedejo udeleženci, ki sodelujejo v dialogu. Podpira multidimenzionalno označevanje, pri katerem se enote dialoga obravnavajo, kot da imajo več komunikacijskih funkcij. Jezik DiAML ima format predstavitve, ki temelji na XML in formalni semantiki, kar omogoča sklepanje na podlagi predstavitev DiAML. Ta del standarda ISO 24617 določa podatkovne kategorije za referenčne sklope komunikacijskih funkcij in dimenzij analize dialoga ter zagotavlja načela in smernice za razširitev teh sklopov ali izbiro skladnih podsklopov. Zagotavlja tudi smernice za označevalce in primere označevanja. Uporablja se lahko za govorjene, zapisane in multimodalne dialoge, ki vključujejo dva ali več udeležencev.

Najbolje prodajani standardi