SIST ISO 639-6:2010

Oznaka standarda: SIST ISO 639-6:2010
Koda projekta: 043380
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Codes for the representation of names of languages - Part 6: Alpha-4 code for comprehensive coverage of language variants
Naslov (slovenski): Kode za predstavljanje imen jezikov - 6. del: Štiričrkovna koda za celovito predstavitev različic jezikov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
oSIST ISO/FDIS 639-6:2009 angleški jezik Withdrawn SIST-F: 54.00 EUR
PDF
Papir
SIST ISO 639-6:2010 angleški jezik Withdrawn SIST-F: 54.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija
ICS: 01.140.20
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-05
Razveljavitev: 01-sep-2018
Referenca razveljavitve: Sporocila 2018-09
Področje projekta (angleško): This part of ISO 639 specifies a method for establishing four-letter language identifiers (alpha-4) and language reference names for language variants and a hierarchical framework for relating them to languages, language families and language groups. The alpha-4 language identifiers have been developed for use in a wide range of applications, especially in computer systems, where there is a potential need to cover the entire range of languages, language families and language groups as well as language variants within each identified language. Alpha-4 language identifiers can support the quantity of known language variants and accommodate any future expansion. This part of ISO 639 provides a hierarchical framework, which facilitates backward compatibility with other ISO 639 codes, based on linguistic and/or geolinguistic relationships, within which a comprehensive enumeration of language variants is possible, including living, extinct, ancient and constructed languages, whether major or minor. As a result, this part of ISO 639 caters for a very large number of languages and their variants. This part of ISO 639 is not applicable to the registrations for languages designed exclusively for machine use, such as computer-programming languages and reconstructed languages.
Področje projekta (slovensko): Ta del ISO 639 določa metodo za vzpostavljanje štiričrkovnih jezikovnih označb (alfa-4) in jezikovnih referenčnih imen za jezikovne različice in hierarhični okvir za njihovo povezavo z jeziki, jezikovnimi družinami in jezikovnimi skupinami. Alfa-4 jezikovne označbe so bile razvite za širok razpon uporabe, predvsem v računalniških sistemih, kjer je potencialna potreba po zajetju celotnega obsega jezikov, jezikovnih družin in jezikovnih skupin kot tudi jezikovnih različic v okviru vsakega določenega jezika. Alfa-4 jezikovne označbe lahko podpirajo količino znanih jezikovnih različic in sprejmejo kakršno koli nadaljnjo razširitev. Ta del ISO 639 zagotavlja hierarhični okvir, ki omogoča združljivost za nazaj z drugimi ISO 639 kodami, osnovanimi na jezikovnih in/ali geojezikovnih razmerjih, znotraj katerih je možen izčrpen seznam jezikovnih različic, vključno z živimi, mrtvimi, izumrlimi, starodavnimi in narejenimi jeziki, večjimi ali manjšimi. Posledično ta del ISO 639 skrbi za veliko število jezikov in njihovih različic. Ta del ISO 639 ne velja za registriranje jezikov, ki so zasnovani izključno za strojno uporabo, kot na primer računalniški programski jeziki in obnovljeni jeziki.

Najbolje prodajani standardi