SIST ISO 10002:2018

Oznaka standarda: SIST ISO 10002:2018
Koda projekta: 071580
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for complaints handling in organizations
Naslov (slovenski): Vodenje kakovosti - Zadovoljstvo odjemalcev - Smernice za ravnanje s pritožbami v organizacijah
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 10002:2018 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti
ICS: 03.100.70 03.120.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-10
Referenčna oznaka: ISO 10002:2018
Področje projekta (angleško): This document gives guidelines for the process of complaints handling related to products and services within an organization, including planning, design, development, operation, maintenance and improvement. The complaints-handling process described is suitable for use as one of the processes of an overall quality management system. NOTE Throughout this document, the terms “product” and “service” refer to the outputs of an organization that are intended for, or required by, a customer. This document is intended for use by any organization regardless of its type or size, or the products and services it provides. It is also intended for use by organizations in all sectors. Annex B provides guidance specifically for small businesses. This document addresses the following aspects of complaints handling: a) enhancing customer satisfaction by creating a customer-focused environment that is open to feedback (including complaints), resolving any complaints received, and enhancing the organization’s ability to improve its products and services, including customer service; b) top management involvement and commitment through adequate acquisition and deployment of resources, including personnel training; c) recognizing and addressing the needs and expectations of complainants; d) providing complainants with an open, effective and easy-to-use complaints process; e) analysing and evaluating complaints in order to improve the quality of products and services, including customer service; f) auditing of the complaints-handling process; g) reviewing the effectiveness and efficiency of the complaints-handling process. This document does not apply to disputes referred for resolution outside the organization or for employment-related disputes.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa smernice za ravnanje s pritožbami glede izdelkov v organizaciji, vključno z načrtovanjem, zasnovo, razvojem, delovanjem, vzdrževanjem in izboljšavami. Opisani postopek ravnanja s pritožbami je primeren za uporabo kot eden od postopkov celotnega sistema vodenja kakovosti. OPOMBA V tem dokumentu se izraza »izdelek« in »storitev« nanašata na proizvode organizacije, ki so namenjeni odjemalcu ali jih ta potrebuje. Ta dokument je namenjen za uporabo v kateri koli organizaciji, ne glede na vrsto ali velikost ter izdelke in storitve, ki jih ponuja. Namenjen je tudi za uporabo v organizacijah v vseh sektorjih. V dodatku B so določene smernice za mala podjetja. Ta dokument obravnava naslednje vidike ravnanja s pritožbami: a) izboljšanje zadovoljstva odjemalcev z ustvarjanjem uporabniško usmerjenega okolja, ki je odprto za povratne informacije (vključno s pritožbami), reševanje vseh prejetih pritožb ter krepitev sposobnosti organizacije, da izboljšajo svoje izdelke in storitve za odjemalce; b) vključenost najvišjega vodstva in zavezanost z ustreznim pridobivanjem in uporabo sredstev, vključno z usposabljanjem osebja; c) prepoznavanje in zadovoljevanje potreb in pričakovanj pritožnikov; d) zagotavljanje odprtega, učinkovitega in za uporabo enostavnega pritožbenega postopka za pritožnike; e) analiza in vrednotenje pritožb za namene izboljšanja kakovosti izdelkov in storitev za odjemalce; f) revizija postopka za ravnanje s pritožbami; g) pregled uspešnosti in učinkovitosti postopka za ravnanje s pritožbami. Ta dokument se ne uporablja za nesoglasja, ki se razrešujejo izven organizacije, ali za nesoglasja v povezavi z zaposlovanjem.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 10002:2014 - Vodenje kakovosti - Zadovoljstvo odjemalcev - Smernice za ravnanje s pritožbami v organizacijah 01-okt-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi