SIST EN 50340:2010

Oznaka standarda: SIST EN 50340:2010
Koda projekta: 20533
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Hydraulic cable cutting devices - Devices to be used on electrical installations with nominal voltage up to AC 30 kV
Naslov (slovenski): Hidravlične rezalne naprave za kable - Naprave za uporabo na električnih inštalacijah z nazivno vrednostjo izmenične napetosti do 30 kV
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50340:2010 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: DPN - Delo pod napetostjo
ICS: 13.260
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-12
Referenčna oznaka: EN 50340:2010
Področje projekta (angleško): This European Standard is applicable to cable cutting devices to be used to verify that a cable is dead in accordance with the rules given in EN 50110-1. The following limits apply to the cable cutting devices: - pressure less than 1 000 bar or pressure (bar) x volume (l) less than 10 000; - fluid outside the categories listed in Article 9 Group 1 (explosive, extremely flammable, highly flammable, flammable (where the maximum allowable temperature is above flashpoint), very toxic, toxic, oxidizing) of the Pressure Equipment Directive. Cable cutting devices specified in this standard are for use on systems with nominal voltage up to 30 kV AC and nominal frequencies up to 60 Hz and shall only be suitable for operation by foot or by hand. This European Standard does not deal with motorised cable cutting devices. For devices to be used on systems with nominal voltages above 30 kV AC this standard should be used as a guide but additional requirements and tests shall be agreed between manufacturer and customer to provide for an equivalent level of safety. These devices are not designed to be used on cables with special armour, or with steel wires or steel tapes more than 1 mm in diameter or thickness.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard velja za rezalne naprave za kable, ki se uporabljajo, da potrdijo, da je kabel mrtev v skladu z pravili, podanimi v EN 50110-1. Za rezalne naprave za kable veljajo naslednje omejitve: - tlak, manjši od 1000 barov, ali tlak (bar) x volumen (l), manjši od 10000; - tekočina zunaj kategorij, navedenih v členu 9. skupine 1. direktive o tlačni opremi (eksplozivna, zelo lahko vnetljiva, lahko vnetljiva, vnetljiva (kjer je najvišja dovoljena temperatura nad plameniščem), zelo strupena, strupena, oksidirajoča). Rezalne naprave za kable, opredeljene v tem standardu, se uporabljajo na sistemih z nazivno napetostjo do 30 kV AC in nazivnimi frekvencami do 60 Hz ter so primerne zgolj za obratovanje z roko ali nogo. Ta evropski standard ne obravnava motoriziranih rezalnih naprav za kable. Za naprave, ki se uporabljajo na sistemih z nazivno napetostjo nad 30 kV AC, se ta standard uporablja kot vodilo, vendar morajo biti med proizvajalcem in stranko dogovorjene dodatne zahteve in preskusi, da se zagotovi enakovredna stopnja varnosti. Te naprave niso zasnovane za uporabo na posebnih armiranih kablih ali kablih z jeklenimi žicami ali jeklenimi trakovi, ki presegajo 1 mm premera ali debeline.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 50340:2002 - Hidravlične naprave za rezanje kablov - Naprave za uporabo na električnih inštalacijah z nazivno izmenično napetostjo do 30 kV 02-Apr-2013
Nadomešča SIST EN 50340:2002 - Hidravlične naprave za rezanje kablov - Naprave za uporabo na električnih inštalacijah z nazivno izmenično napetostjo do 30 kV 07-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi