SIST EN 14564:2019

Oznaka standarda: SIST EN 14564:2019
Koda projekta: 00296098
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Tanks for the transport of dangerous goods - Terminology
Naslov (slovenski): Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Terminologija
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 14564:2019 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: TLP - Tlačne posode
ICS: 01.040.23 13.300 23.020.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-12
Referenčna oznaka: EN 14564:2019
Področje projekta (angleško): This Standard provides additional terms and definitions to those written in the European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) or the Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID), appearing as Appendix C to the Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF). This document forms part of series of documents prepared by CEN/TC 296 regarding the transport of dangerous goods. The series supports the proper application of the ADR and RID. This document is applicable to tanks used for the transport of dangerous goods. This document does not apply to carriage in bulk of dangerous goods. For convenience, Annex A (informative) repeats some horizontal definitions taken from ADR 2017 chapter 1.2, and Annex B (informative) repeats some definitions from ADR 2017 chapter 6.7, specific to portable tanks. Annexes C, D and E (informative) provide alphabetical trilingual indexes of terms in English, French and German where the key is English, French and German respectively. Annex F (normative) is a schematic diagram of tank openings and closures according to the tank code.
Področje projekta (slovensko): V tem standardu so podani dodatni izrazi in definicije – poleg izrazov in definicij, navedenih v Evropskem sporazumu o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti (ADR) oziroma v Predpisih o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga (RID) – kot dodatek C h Konvenciji o mednarodnem železniškem prometu (COTIF). Ta dokument je del skupine dokumentov, ki jih je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo CEN/TC 296 v zvezi s prevozom nevarnega blaga. Skupina dokumentov podpira ustrezno uporabo Evropskega sporazuma o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti in Predpisov o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga. Ta dokument se uporablja za cisterne za prevoz nevarnega blaga. Ta dokument se ne uporablja za prevoz nevarnega blaga v razsutem stanju. Za lažjo uporabo se v dodatku A (informativni) ponovijo nekatere vzporedne definicije iz poglavja 1.2 Evropskega sporazuma o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti 2017, v dodatku B (informativni) pa se ponovijo nekatere definicije iz poglavja 6.7 Evropskega sporazuma o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti 2017, ki se navezujejo na premične cisterne. V dodatkih C, D in E (informativni) je abecedno stvarno kazalo izrazov v angleškem, francoskem in nemškem jeziku, pri čemer je ključ angleščina, francoščina oziroma nemščina. Dodatek F (normativni) je shematski prikaz odprtin in zaključkov cistern v skladu s šifro cisterne.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 14564:2013 - Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Terminologija 01-dec-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi