SIST EN 62075:2013

Oznaka standarda: SIST EN 62075:2013
Koda projekta: 23485
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Audio/video, information and communication technology equipment - Environmentally conscious design (IEC 62075:2012)
Naslov (slovenski): Oprema za avdio/video, informacijsko in komunikacijsko tehnologijo - Okoljsko osveščeno snovanje (IEC 62075:2012)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62075:2013 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema
ICS: 13.020.99 33.160.01 35.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-07
Referenčna oznaka: EN 62075:2012
Področje projekta (angleško): This International Standard applies to all audio/video, information and communication technology equipment marketed as final products, hereafter referred to as products. Although this standard does not explicitly apply to individual components and subassemblies to be incorporated into final products, component manufacturers also should consider this standard, to enable manufacturers using such components to meet the requirements herein. Only the intended use of products as defined by the manufacturer is within the scope of this standard. This standard specifies requirements and recommendations for the design of environmentally sound products regarding - life cycle thinking aspects, - material efficiency, - energy efficiency, - consumables and batteries, - chemical and noise emissions, - extension of product lifetime, - end of life, - hazardous substances/preparations, and - product packaging. This standard covers only criteria directly related to the environmental performance of the product. Criteria such as safety, ergonomics and electromagnetic compatibility (EMC) are outside the scope of this standard and covered by other standards.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard se uporablja za vso opremo za avdio/video, informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, ki je tržena kot končni izdelek (v nadaljevanju: izdelki). Čeprav se ta standard izrecno ne uporablja za posamezne sestavne dele in sklope, ki se vgradijo v končne izdelke, morajo proizvajalci sestavnih delov upoštevati ta standard, da lahko proizvajalci, ki take sestavne dele uporabljajo, izpolnijo zahteve tega standarda. V področje uporabe tega standarda sodi samo predvidena uporaba izdelkov, ki jo določi proizvajalec. Ta standard določa zahteve in priporočila za okoljsko osveščeno snovanje izdelkov v zvezi z – vidiki izdelkov v njihovem življenjskem krogu, – učinkovitostjo materiala, – energijsko učinkovitostjo, – potrošnim materialom in baterijami, – emisijami kemikalij in hrupa, – podaljšanjem življenjske dobe izdelka, – pretečeno uporabnostjo, – nevarnimi snovmi/preparatom in – embalažo izdelka. Ta standard zajema le merila, ki so neposredno povezana z okoljskim učinkom izdelka. Merila, kot so varnost, ergonomija in elektromagnetna združljivost (EMC), ne spadajo na področje uporabe tega standarda in jih obravnavajo drugi standardi.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Popravljen z SIST EN 62075:2013/AC:2013 - Oprema za avdio/video, informacijsko in komunikacijsko tehnologijo - Okoljsko osveščeno snovanje 05-Mar-2013
Revidiran SIST EN 62075:2008 - Oprema za avdio/video, informacijsko in komunikacijsko tehnologijo - Okoljsko osveščeno snovanje (IEC 62075:2008) 06-May-2014
Nadomešča SIST EN 62075:2008 - Oprema za avdio/video, informacijsko in komunikacijsko tehnologijo - Okoljsko osveščeno snovanje (IEC 62075:2008) 26-Apr-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi