SIST EN ISO 11296-7:2019

Oznaka standarda: SIST EN ISO 11296-7:2019
Koda projekta: 00155852
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 7: Lining with spirally-wound pipes (ISO 11296-7:2019)
Naslov (slovenski): Cevni sistemi iz polimernih materialov za obnovo podzemnih omrežij za odvodnjavanje in kanalizacijo za obratovanje brez tlaka (vodi s prosto gladino) - 7. del: Oblaganje s spiralnimi cevmi (ISO 11296-7:2019)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 11296-7:2019 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili
ICS: 23.040.05 91.140.80 93.030
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-04
Referenčna oznaka: EN ISO 11296-7:2019
Področje projekta (angleško): This document, in conjunction with ISO 11296-1, specifies requirements and test methods for pipes which are formed on site by spirally winding and jointing a pre-manufactured profiled plastics strip, or a profiled plastics strip and integral locking joiner strip, and used for the renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks. It applies to spirally-wound pipes of fixed or variable diameter made of profiled plastics strips, with or without steel stiffening elements, and installed by one of two methods. The first method employs a dedicated winding machine in front of the open end of an existing pipeline, e.g. in a manhole. The pipes thus formed are simultaneously inserted into the existing pipeline by the winding forces, and by certain techniques can also be expanded in diameter after or during insertion. The second method employs a dedicated winding machine which forms the pipe as it traverses the existing pipeline from one manhole to the next. It applies to profiled plastics strips of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC U) with integral locking mechanism, or of high density polyethylene (HDPE) with integrally welded joints.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument v povezavi s standardom ISO 11296-1 določa zahteve in preskusne metode za cevi, ki so oblikovane na mestu uporabe s spiralnim navijanjem oziroma spajanjem vnaprej izdelanega profiliranega plastičnega traku ali profiliranega plastičnega traku in integralnega zaskočnega spajalnega traku, ter se uporabljajo za obnovo podzemnih omrežij za odvodnjavanje in kanalizacijo za obratovanje brez tlaka. Uporablja se za spiralne cevi s fiksnim ali spremenljivim premerom iz profiliranih plastičnih trakov, z ojačitvenimi jeklenimi elementi ali brez njih, ki so nameščene z eno od dveh metod. Pri prvi metodi se uporablja namenski stroj za navijanje pred odprtim koncem obstoječega cevovoda, npr. v jašku. Tako oblikovane cevi se istočasno vstavijo v obstoječe cevovode s silami navijanja, po vstavljanju ali med njim pa jim je z določenimi tehnikami mogoče tudi razširiti premer. Pri drugi metodi se uporablja namenski stroj za navijanje, ki oblikuje cev, ko prečka obstoječi cevovod od enega jaška do naslednjega. Uporablja se za profilirane plastične trakove iz neplastificiranega poli(vinilklorida) (PVC U) z integriranim zaskočnim mehanizmom ali iz polietilena visoke gostote (HDPE) z varjenimi spoji.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 11296-7:2013 - Cevni sistemi iz polimernih materialov za obnovo podzemnih omrežij za odvodnjavanje in kanalizacijo - 7. del: Oblaganje s spiralnimi cevmi (ISO 11296-7:2011) 01-apr-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi