SIST IEC 60050-192:2019

Oznaka standarda: SIST IEC 60050-192:2019
Koda projekta: 050892
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): International electrotechnical vocabulary - Part 192: Dependability
Naslov (slovenski): Mednarodni elektrotehniški slovar - 192. del: Zagotovljivost
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST IEC 60050-192:2019 angleški in francoski jezik Active SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: TRM - Terminologija
ICS: 01.040.17 21.020 29.020
Status: V prevajanju
Objavljen: 01-Nov-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-11
Referenčna oznaka: IEC 60050-192
Področje projekta (angleško): IEC 60050-192:2015 gives the general terminology used in the field of dependability. The terms are generic and are applicable to all fields of dependability methodology, including electrotechnical applications. The document is not an exhaustive vocabulary for all IEC standards in the dependability field: definitions for some specialized terms may only be found in the relevant standards. This document replaces sections 1 to 20 of IEC 60050-191:1990, which has been subjected to a systematic, in-depth review and revision, in order to reflect the current usage of the terms in the dependability field, to introduce new terms from new or revised standards, and other informed sources, and to provide a grammatical form, and presentation to comply with the IEC directives. It has the status of a horizontal standard in accordance with IEC Guide 108:2006. This terminology is consistent with the terminology developed in the other specialized parts of the IEV.
Področje projekta (slovensko): Standard IEC 60050-192:2015 podaja splošno terminologijo na področju zagotovljivosti. Izrazi so splošni in se uporabljajo na vseh področjih metodologije zagotovljivosti, vključno z uporabo v elektrotehniki. Dokument ni izčrpen slovar za vse standarde IEC na področju zagotovljivosti: definicije nekaterih specializiranih izrazov je mogoče najti samo v ustreznih standardih. Ta dokument nadomešča razdelke 1–20 iz standarda IEC 60050-191:1990, ki je bil sistematično, podrobno pregledan in revidiran, da odraža trenutno rabo izrazov na področju zagotovljivosti, uvede nove izraze iz novih ali revidiranih standardov in drugih utemeljenih virov ter da poda slovnično obliko in predstavitev, ki je v skladu z direktivami IEC. Ima status usklajenega horizontalnega standarda v skladu z vodilom IEC 108:2006. Ta terminologija je skladna s terminologijo, razvito v drugih specializiranih delih standarda IEV.

Najbolje prodajani standardi