SIST ISO 16612-2:2011

Oznaka standarda: SIST ISO 16612-2:2011
Koda projekta: 046428
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Graphic technology - Variable data exchange - Part 2: Using PDF/X-4 and PDF/X-5 (PDF/VT-1 and PDF/VT-2)
Naslov (slovenski): Grafična tehnologija - Izmenjava spremenljivih podatkov - 2. del: Uporaba PDF/X-4 in PDF/X-5 (PDF/VT-1 in PDF/VT-2)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 16612-2:2011 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: GRT - Grafična tehnologija
ICS: 35.240.30 37.100.99
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-07
Referenčna oznaka: ISO 16612-2:2010
Področje projekta (angleško): This part of ISO 16612 defines the PDF/VT document format and methods to enable reliable document exchange for variable data and transactional (VT) printing. It uses the Portable Document Format (PDF) Version 1.6, as restricted by PDF/X-4 and PDF/X-5, for the representation of such documents. It allows the specification of document structure and layout, content data, and interaction of graphical objects in a graphics model that supports transparency and both device-dependent and device-independent colour spaces. All elements are either included or provision is made for unique identification of externally supplied graphical content or ICC profiles. PDF/VT is designed to enable variable data and transactional printing in a variety of environments from desktop printers to digital production presses. This includes hybrid workflows involving both conventional and digital printing. This part of ISO 16612 does not provide for the specification and encoding of production and device control information but is constructed to enable its use with the CIP4 Job Document Format (JDF) or similar job ticket formats.
Področje projekta (slovensko): Ta del ISO 16612 opredeljuje format dokumentov PDF/VT in metode, ki omogočajo zanesljivo izmenjavo dokumentov za tiskanje spremenljivih podatkov in transakcijsko (VT) tiskanje. Za predstavitev takih dokumentov uporablja različico formata 1.6 za prenosne dokumente (PDF), kot ga omejujeta PDF/X-4 in PDF/X-5. Omogoča specifikacijo strukture in postavitve, vsebinske podatke in interakcijo med grafičnimi objekti v grafičnem modelu, ki podpira prozornost ter barvne razmike, odvisne in neodvisne od naprave. Vsi elementi so bodisi vključeni bodisi se zagotovi edinstvena identifikacija grafične vsebine ali profilov ICC od zunaj. PDF/VT omogoča tiskanje spremenljivih podatkov in transakcijsko tiskanje v različnih okoljih, od namiznih tiskalnikov do digitalnih proizvodnih tiskarskih strojev. To vključuje hibridne delovne procese, ki zajemajo konvencionalno in digitalno tiskanje. Ta del ISO 16612 ne podaja specifikacije in kodiranja proizvodnih informacij in informacij za nadzor naprav, vendar pa omogoča uporabo formata za dokumente z opisom nalog (JDF) CIP4 ali podobnih formatov z opisom nalog tiskanja.

Najbolje prodajani standardi