SIST EN ISO 3580:2018

Oznaka standarda: SIST EN ISO 3580:2018
Koda projekta: 00121712
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of creep-resisting steels - Classification (ISO 3580:2017)
Naslov (slovenski): Dodajni materiali za varjenje - Oplaščene elektrode za obločno varjenje jekel, odpornih proti lezenju - Razvrstitev (ISO 3580:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 3580:2018 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VAR - Varjenje
ICS: 25.160.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-02
Referenčna oznaka: EN ISO 3580:2017
Področje projekta (angleško): This document specifies requirements for classification of covered electrodes, based on the all-weld metal in the heat-treated condition, for manual metal arc welding of ferritic and martensitic creepresisting and low alloy elevated temperature steels. This document is a combined specification for classification utilizing a system based upon the chemical composition of the all-weld metal, with requirements for the yield strength and impact energy of the all-weld metal, or utilizing a system based upon the tensile strength and the chemical composition of the all-weld metal. a) Paragraphs and tables which carry the suffix letter “A” are applicable only to electrodes classified to the system based upon chemical composition, with requirements for the yield strength and impact energy of the all-weld metal under this document. b) Paragraphs and tables which carry the suffix letter “B” are applicable only to electrodes classified to the system based upon the tensile strength and the chemical composition of all-weld metal under this document. c) Paragraphs and tables which do not have either the suffix letter “A” or the suffix letter “B” are applicable to all covered electrodes classified under this document. For comparison purposes, some tables include requirements for electrodes classified according to both systems, placing individual electrodes from the two systems, which are similar in composition and properties, on adjacent lines in the particular table. In a particular line of the table that is mandatory in one system, the symbol for the similar electrode from the other system is indicated in parentheses. By appropriate restriction of the formulation of a particular electrode, it is often, but not always, possible to produce an electrode that can be classified in both systems, in which case the electrode, and/or its packaging, can be marked with the classification in either or both systems.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa zahteve za razvrščanje oplaščenih elektrod na podlagi čistih varov v stanju toplotne obdelave za obločno varjenje feritnih in martenzitnih jekel, odpornih proti lezenju, in nizko legiranih jekel pri povišanih temperaturah. Ta dokument je kombinirana specifikacija, ki določa razvrstitev po sistemu na osnovi kemijske sestave čistih varov z zahtevami za mejo prožnosti in energijo udarca za čiste vare ali po sistemu na osnovi natezne trdnosti in kemijske sestave čistih varov. a) Odstavki in preglednice z dodano črko »A« se uporabljajo samo za elektrode, ki so razvrščene po sistemu, ki temelji na kemijski sestavi z zahtevami za mejo prožnosti in energijo udarca za čiste vare v skladu s tem dokumentom. b) Odstavki in preglednice z dodano črko »B« se uporabljajo samo za elektrode, ki so razvrščene po sistemu, ki temelji na natezni trdnosti in kemijski sestavi čistih varov v skladu s tem dokumentom. c) Odstavki in preglednice brez dodane črke »A« ali »B« se uporabljajo za vse elektrode, ki so razvrščene v skladu s tem dokumentom. Za namene primerjave nekatere preglednice vključujejo zahteve za elektrode, ki so razvrščene skladno z obema sistemoma, pri čemer so posamezne elektrode iz dveh sistemov, ki so si podobne po sestavi in lastnostih, navedene v sosednjih vrsticah v posamezni preglednici. V posamezni vrstici preglednice, ki je obvezna za en sistem, je simbol za podobno elektrodo iz drugega sistema naveden v navednicah. Z ustrezno omejitvijo formulacije posamezne elektrode je pogosto, vendar ne vedno, mogoče proizvesti elektrodo, ki jo je mogoče uvrstiti v oba sistema. V tem primeru se elektrodo in/ali njeno embalažo lahko označi s simboli za razvrstitev v enega ali oba sistema.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 3580:2011 - Dodajni materiali za varjenje - Oplaščene elektrode za obločno varjenje jekel, odpornih proti lezenju - Razvrstitev (ISO 3580:2010) 01-feb-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi