SIST EN 62628:2012

Oznaka standarda: SIST EN 62628:2012
Koda projekta: 23644
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Guidance on software aspects of dependability
Naslov (slovenski): Navodilo o programskih vidikih zagotovljivosti
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62628:2012 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I11 - Imaginarni 11
ICS: 03.120.01 35.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2012
Refer. št. objave: Sporocila 2012-12
Referenčna oznaka: EN 62628:2012
Področje projekta (angleško): This International Standard addresses the issues concerning software aspects of dependability and gives guidance on achievement of dependability in software performance influenced by management disciplines, design processes and application environments. It establishes a generic framework on software dependability requirements, provides a software dependability process for system life cycle applications, presents assurance criteria and methodology for software dependability design and implementation and provides practical approaches for performance evaluation and measurement of dependability characteristics in software systems. This standard is applicable for guidance to software system developers and suppliers, system integrators, operators and maintainers and users of software systems who are concerned with practical approaches and application engineering to achieve dependability of software products and systems.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard obravnava vprašanja v zvezi s programskimi vidiki zagotovljivosti in podaja navodila za doseganje zagotovljivosti pri delovanju programske opreme, na katero vpliva upravljanje disciplin, načrtovanje procesov in okolja aplikacij. Uveljavlja splošni okvir za zahteve programske zagotovljivosti, podaja postopek programske zagotovljivosti za življenjski cikel aplikacij, zagotavlja merila in metodologijo za načrtovanje in implementacijo programske zagotovljivosti ter podaja praktične pristope za oceno delovanja in merjenje značilnosti zagotovljivosti v programskih sistemih. Ta standard se uporablja za navodila razvijalcem in oskrbovalcem programskih sistemov, sistemskim integratorjem, upravljalcem, vzdrževalcem in uporabnikom programskih sistemov, ki jih zanimajo praktični pristopi in aplikacijski inženiring za doseganje zagotovljivosti programskih izdelkov in sistemov.

Najbolje prodajani standardi