SIST EN 12285-3:2019

Oznaka standarda: SIST EN 12285-3:2019
Koda projekta: 00265017
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Workshop fabricated steel tanks - Part 3: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the underground storage of flammable and nonflammable water polluting liquids for heating and cooling of buildings
Naslov (slovenski): V delavnici izdelani rezervoarji iz jekla - 3. del: Ležeči enoplaščni in dvoplaščni valjasti rezervoarji za podzemno skladiščenje vnetljivih in nevnetljivih tekočin, ki onesnažujejo vodo in ki se uporabljajo za ogrevanje in hlajenje stavb
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12285-3:2019 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: TLP - Tlačne posode
ICS: 13.300 23.020.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-06
Področje projekta (angleško): This document specifies the product characteristics and test/assessment methods for workshop fabricated cylindrical, horizontal steel tanks, single (type S) and double skin (type D) intended to be used for the underground storage of water polluting liquids (both flammable and non-flammable), specifically used for storage and/or supply of fuel for building heating/cooling systems, and of hot or cold water not intended for human consumption at normal ambient temperature conditions (−20 °C to +50 °C) within the following limits: — from 800 mm up to 3000 mm nominal diameter and; — up to a maximum overall length of 6 times the nominal diameter; — for liquids with a maximum density of up to 1,1 kg/l and; — with an operating pressure (Po) of maximum 50 kPa (0,5 bar(g)) and minimum – 5 kPa (–50 mbar(g)) and; — for double skin tanks with a vacuum leak detection system where the kinematic viscosity does not exceed 5 × 10−3 m2/s. Two tank types are distinguished: — Type S: Single skin; — Type D: Double skin. Tanks designed to this document allow for an earth cover of up to 1,5 m. If there are imposed traffic loads or a greater earth cover, calculation will occur. This document is not applicable to tanks installed in industrial processes or in petrol stations, nor to loads and special measures necessary in areas subject to risk of earthquakes and/or to flooding.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa lastnosti izdelka in preskusne metode/metode ocenjevanja za v delavnici izdelane ležeče enoplaščne (tip S) in dvoplaščne (tip D) valjaste rezervoarje iz jekla, namenjene za uporabo za podzemno skladiščenje tekočin, ki onesnažujejo vodo (vnetljivih in nevnetljivih), ki se uporabljajo izrecno za skladiščenje in/ali oskrbo z gorivom za ogrevalne/hladilne sisteme v stavbah in z vročo/hladno vodo, ki ni namenjena za pitje pri običajnih temperaturah okolja (od –20 °C do 50 °C) z naslednjimi omejitvami: – nazivni premer od 800 mm do 3000 mm; – do največje skupne dolžine, ki je enaka 6-kratnemu nazivnemu premeru; – za tekočine z največjo gostoto do 1,1 kg/l in; – z obratovalnim tlakom (Po) največ 50 kPa (0,5 bara (g)) in najmanj –5 kPa (–50 milibarov (g)) ter; – za dvoplaščne rezervoarje z vakuumskim sistemom za kontrolo tesnosti, pri čemer kinematična viskoznost ne presega vrednosti 5×10–3 m2/s. Razlikuje se med dvema tipoma rezervoarjev: – tip S: enoplaščni; – tip D: dvoplaščni. Rezervoarji, izdelani po tem dokumentu, omogočajo zasutje do 1,5 m. V primeru predvidenih prometnih obremenitev ali večje prekritosti z zemljo se opravi izračun. Ta dokument se ne uporablja za rezervoarje, ki so nameščeni v industrijskih obratih ali na bencinskih postajah, ter za obremenitve in posebne ukrepe, zahtevane na potresno in/ali poplavno izpostavljenih območjih.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Starši oSIST prEN 12285-1:2014 - V delavnici izdelani jekleni rezervoarji - 1. del: Enoplaščni in dvoplaščni ležeči valjasti rezervoarji za podzemno skladiščenje gorljivih in negorljivih tekočin, ki onesnažujejo vodo 19-feb-2020
Starši oSIST prEN 12285-1:2014 - V delavnici izdelani jekleni rezervoarji - 1. del: Enoplaščni in dvoplaščni ležeči valjasti rezervoarji za podzemno skladiščenje gorljivih in negorljivih tekočin, ki onesnažujejo vodo 12-feb-2020
Starši oSIST prEN 12285-1:2014 - V delavnici izdelani jekleni rezervoarji - 1. del: Enoplaščni in dvoplaščni ležeči valjasti rezervoarji za podzemno skladiščenje gorljivih in negorljivih tekočin, ki onesnažujejo vodo 04-feb-2020
Starši oSIST prEN 12285-1:2014 - V delavnici izdelani jekleni rezervoarji - 1. del: Enoplaščni in dvoplaščni ležeči valjasti rezervoarji za podzemno skladiščenje gorljivih in negorljivih tekočin, ki onesnažujejo vodo 04-dec-2019
Revidiran oSIST prEN 12285-1:2014 - V delavnici izdelani jekleni rezervoarji - 1. del: Enoplaščni in dvoplaščni ležeči valjasti rezervoarji za podzemno skladiščenje gorljivih in negorljivih tekočin, ki onesnažujejo vodo 01-sep-2016
Starši oSIST prEN 12285-1:2014 - V delavnici izdelani jekleni rezervoarji - 1. del: Enoplaščni in dvoplaščni ležeči valjasti rezervoarji za podzemno skladiščenje gorljivih in negorljivih tekočin, ki onesnažujejo vodo 21-jan-2020
Starši oSIST prEN 12285-1:2014 - V delavnici izdelani jekleni rezervoarji - 1. del: Enoplaščni in dvoplaščni ležeči valjasti rezervoarji za podzemno skladiščenje gorljivih in negorljivih tekočin, ki onesnažujejo vodo 23-okt-2019
Starši oSIST prEN 12285-1:2014 - V delavnici izdelani jekleni rezervoarji - 1. del: Enoplaščni in dvoplaščni ležeči valjasti rezervoarji za podzemno skladiščenje gorljivih in negorljivih tekočin, ki onesnažujejo vodo 29-jan-2020
Starši oSIST prEN 12285-1:2014 - V delavnici izdelani jekleni rezervoarji - 1. del: Enoplaščni in dvoplaščni ležeči valjasti rezervoarji za podzemno skladiščenje gorljivih in negorljivih tekočin, ki onesnažujejo vodo 20-nov-2019
Starši oSIST prEN 12285-1:2014 - V delavnici izdelani jekleni rezervoarji - 1. del: Enoplaščni in dvoplaščni ležeči valjasti rezervoarji za podzemno skladiščenje gorljivih in negorljivih tekočin, ki onesnažujejo vodo 01-jan-2020
Starši oSIST prEN 12285-1:2014 - V delavnici izdelani jekleni rezervoarji - 1. del: Enoplaščni in dvoplaščni ležeči valjasti rezervoarji za podzemno skladiščenje gorljivih in negorljivih tekočin, ki onesnažujejo vodo 05-feb-2020
Starši oSIST prEN 12285-1:2014 - V delavnici izdelani jekleni rezervoarji - 1. del: Enoplaščni in dvoplaščni ležeči valjasti rezervoarji za podzemno skladiščenje gorljivih in negorljivih tekočin, ki onesnažujejo vodo 30-okt-2019
Starši oSIST prEN 12285-1:2014 - V delavnici izdelani jekleni rezervoarji - 1. del: Enoplaščni in dvoplaščni ležeči valjasti rezervoarji za podzemno skladiščenje gorljivih in negorljivih tekočin, ki onesnažujejo vodo 25-dec-2019
Starši oSIST prEN 12285-1:2014 - V delavnici izdelani jekleni rezervoarji - 1. del: Enoplaščni in dvoplaščni ležeči valjasti rezervoarji za podzemno skladiščenje gorljivih in negorljivih tekočin, ki onesnažujejo vodo 22-jan-2020
Starši oSIST prEN 12285-1:2014 - V delavnici izdelani jekleni rezervoarji - 1. del: Enoplaščni in dvoplaščni ležeči valjasti rezervoarji za podzemno skladiščenje gorljivih in negorljivih tekočin, ki onesnažujejo vodo 13-nov-2019
Nadomešča SIST EN 12285-1:2003 - V delavnici izdelani jekleni rezervoarji - 1. del: Enoplaščni in dvoplaščni ležeči valjasti rezervoarji za podzemno skladiščenje gorljivih in negorljivih tekočin, ki onesnažujejo vodo 01-jun-2019
Starši oSIST prEN 12285-1:2014 - V delavnici izdelani jekleni rezervoarji - 1. del: Enoplaščni in dvoplaščni ležeči valjasti rezervoarji za podzemno skladiščenje gorljivih in negorljivih tekočin, ki onesnažujejo vodo 27-nov-2019
Starši oSIST prEN 12285-1:2014 - V delavnici izdelani jekleni rezervoarji - 1. del: Enoplaščni in dvoplaščni ležeči valjasti rezervoarji za podzemno skladiščenje gorljivih in negorljivih tekočin, ki onesnažujejo vodo 16-okt-2019
Starši oSIST prEN 12285-1:2014 - V delavnici izdelani jekleni rezervoarji - 1. del: Enoplaščni in dvoplaščni ležeči valjasti rezervoarji za podzemno skladiščenje gorljivih in negorljivih tekočin, ki onesnažujejo vodo 09-okt-2019
Starši oSIST prEN 12285-1:2014 - V delavnici izdelani jekleni rezervoarji - 1. del: Enoplaščni in dvoplaščni ležeči valjasti rezervoarji za podzemno skladiščenje gorljivih in negorljivih tekočin, ki onesnažujejo vodo 18-dec-2019
Starši oSIST prEN 12285-1:2014 - V delavnici izdelani jekleni rezervoarji - 1. del: Enoplaščni in dvoplaščni ležeči valjasti rezervoarji za podzemno skladiščenje gorljivih in negorljivih tekočin, ki onesnažujejo vodo 11-dec-2019
Starši oSIST prEN 12285-1:2014 - V delavnici izdelani jekleni rezervoarji - 1. del: Enoplaščni in dvoplaščni ležeči valjasti rezervoarji za podzemno skladiščenje gorljivih in negorljivih tekočin, ki onesnažujejo vodo 06-nov-2019
Starši oSIST prEN 12285-1:2014 - V delavnici izdelani jekleni rezervoarji - 1. del: Enoplaščni in dvoplaščni ležeči valjasti rezervoarji za podzemno skladiščenje gorljivih in negorljivih tekočin, ki onesnažujejo vodo 15-jan-2020
Starši oSIST prEN 12285-1:2014 - V delavnici izdelani jekleni rezervoarji - 1. del: Enoplaščni in dvoplaščni ležeči valjasti rezervoarji za podzemno skladiščenje gorljivih in negorljivih tekočin, ki onesnažujejo vodo 02-okt-2019
Starši oSIST prEN 12285-1:2014 - V delavnici izdelani jekleni rezervoarji - 1. del: Enoplaščni in dvoplaščni ležeči valjasti rezervoarji za podzemno skladiščenje gorljivih in negorljivih tekočin, ki onesnažujejo vodo 07-jan-2020


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi