SIST-TP ISO/TR 18818:2018

Oznaka standarda: SIST-TP ISO/TR 18818:2018
Koda projekta: 063466
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Cosmetics - Analytical method - Detection and quantitative determination of Diethanolamine (DEA) by GC/MS
Naslov (slovenski): Kozmetika - Analizne metode - Detekcija in kvantitativno določevanje dietanolamina (DEA) s plinsko kromatografijo z masno spektrometrijo (GC/MS)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP ISO/TR 18818:2018 angleški jezik Active SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi
ICS: 71.040.50 71.100.70
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Nov-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-11
Referenčna oznaka: ISO/TR 18818:2017
Področje projekta (angleško): This document describes a screening method for rapid sampling and identifying of diethanolamine (DEA) in cosmetics and raw materials used in cosmetics by gas chromatography – mass spectroscopy (GC-MS). This method is not applicable to the detection and/or quantification of DEA-related ingredients. When this method is used to analyse unfamiliar sample matrices analysts are advised to confirm the applicability and flexibility of the techniques in their matrix. Under the conditions specified this method is reliable for quantification with DEA level at 1 000 mg/kg (0,1 %). However, samples with lower concentrations (<0,1 %) or otherwise unusual compositions or characteristics can present difficulties (such as, for example, peak tailing) that preclude the direct use of this method.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument opisuje presejalno metodo za hitro vzorčenje in prepoznavanje dietanolamina (DEA) v kozmetičnih izdelkih ter surovinah, ki se uporabljajo v kozmetiki, s plinsko kromatografijo – masno spektroskopijo (GC-MS). Ta metoda se ne uporablja za detekcijo in/ali kvantitativno določevanje sestavin, povezanih z dietanolaminom. Pri uporabi te metode za analizo neznanih vzorčnih matric se analitikom priporoča, da potrdijo uporabnost in prilagodljivost tehnik v svoji matrici. Ta metoda je pod opredeljenimi pogoji zanesljiva za kvantitativno določevanje z ravnjo dietanolamina 1000 mg/kg (0,1 %). Vendar vzorci z nižjimi koncentracijami (<0,1 %) ali kako drugače nenavadne sestave ali lastnosti lahko pomenijo težave (kot je na primer razvlečenost vrhov), ki preprečujejo neposredno uporabo te metode.

Najbolje prodajani standardi