SIST EN ISO 29661:2018

Oznaka standarda: SIST EN ISO 29661:2018
Koda projekta: 00430024
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Reference radiation fields for radiation protection - Definitions and fundamental concepts (ISO 29661:2012)
Naslov (slovenski): Referenčna sevalna polja za zaščito pred sevanjem - Definicije in temeljni koncepti (ISO 29661:2012, vključno z dopolnilom Amd 1:2015)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 29661:2018 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 13.280
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-02
Področje projekta (angleško): ISO 29661:2012 defines terms and fundamental concepts for the calibration of dosemeters and equipment used for the radiation protection dosimetry of external radiation -- in particular, for beta, neutron and photon radiation. It defines the measurement quantities for radiation protection dosemeters and doserate meters and gives recommendations for establishing these quantities. For individual monitoring, it covers whole body and extremity dosemeters (including those for the skin and the eye lens), and for area monitoring, portable and installed dosemeters. Guidelines are given for the calibration of dosemeters and doserate meters used for individual and area monitoring in reference radiation fields. Recommendations are made for the position of the reference point and the phantom to be used for personal dosemeters. ISO 29661:2012 also deals with the determination of the response as a function of radiation quality and angle of radiation incidence. ISO 29661:2012 is intended to be used by calibration laboratories and manufacturers.
Področje projekta (slovensko): Standard ISO 29661:2012 določa izraze in temeljne koncepte za umerjanje dozimetrov in opreme, ki se uporabljajo za dozimetrijo zaščite pred sevanjem pri zunanjem sevanju, še zlasti za beta, nevtronsko in fotonsko sevanje. Določa merilne količine za dozimetre za zaščito pred sevanjem in merilnike odmerkov ter podaja priporočila za določitev teh količin. Za nadzor posameznika zajema dozimetre za celo telo in okončine (vključno s tistimi za kožo in očesno lečo), za nadzor območja pa prenosne in nameščene dozimetre. Podane so smernice za umerjanje dozimetrov in merilnikov odmerkov, ki se uporabljajo za nadzor posameznika in območja na referenčnih območjih sevanja. Priporočila so podana za položaj referenčne točke in fantoma, ki se uporabljata za osebne dozimetre. Standard ISO 29661:2012 opisuje tudi določanje odziva kot funkcije kakovosti sevanja in kota pojavnega sevanja. Standard ISO 29661:2012 je namenjen za uporabo s strani laboratorijev za umerjanje in proizvajalcev.

Najbolje prodajani standardi