SIST ISO 1088:2013

Oznaka standarda: SIST ISO 1088:2013
Koda projekta: 037096
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Hydrometry - Velocity-area methods using current-meters - Collection and processing of data for determination of uncertainties in flow measurement
Naslov (slovenski): Hidrometrija - Metode hitrost-prerez z uporabo merilnikov tokov - Zbiranje in obdelovanje podatkov za ugotavljanje negotovosti pri meritvah pretokov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 1088:2013 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IMIN - Merilni instrumenti
ICS: 17.120.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Apr-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-04
Referenčna oznaka: ISO 1088:2007
Področje projekta (angleško): This International Standard provides a standard basis for the collection and processing of data for the determination of the uncertainties in measurements of discharge in open channels by velocity-area methods using current-meters. To determine the discharge in open channels by the velocity-area method, components of the flow (velocity, depth and breadth) need to be measured. The component measurements are combined to compute the total discharge. The total uncertainty in the computed discharge is a combination of the uncertainties in the measured components. Clause 4 of this International Standard deals with the types of errors and uncertainties involved. Clauses 5 and 6 present a standard procedure to estimate the component uncertainties by the collection and processing of the necessary data. This International Standard is intended to be applied to velocity-area methods that involve measurement of point velocities at a relatively small number of discrete depths and transverse positions in the flow crosssection, as described in ISO 748. This International Standard is not intended to be applied to measurements made by Acoustic Doppler Velocity Profilers (ADVP) or other instruments that produce essentially continuous velocity profiles of the flow field.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard zagotavlja standardno podlago za zbiranje in obdelovanje podatkov za ugotavljanje negotovosti pri meritvah izpusta v odprtih kanalih z metodami hitrost-prerez z uporabo merilnikov tokov. Za določanje izpusta v odprtih kanalih z metodo hitrost-prerez je treba izmeriti komponente pretoka (hitrost, globina in širina). Meritve komponent se združijo za izračun skupnega izpusta. Skupna negotovost v izračunanem izpustu je kombinacija negotovosti v izmerjenih komponentah. Točka 4 tega mednarodnega standarda obravnava vrste prisotnih napak in negotovosti. V točkah 5 in 6 je predstavljen standardni postopek za določanje negotovosti komponent z zbiranjem in obdelavo potrebnih podatkov. Ta mednarodni standard se uporablja z metodami hitrost-prerez, ki vključujejo meritve točk hitrosti pri relativno majhnem številu diskretnih globin in transverzalnih položajev v preseku tokov, kot je opisano v standardu ISO 748. Ta mednarodni standard se ne uporablja za meritve, opravljene z akustičnim Dopplerjevim merilnikom pretoka (ADVP) ali drugimi napravami, ki v osnovi izvajajo neprekinjene meritve hitrosti pretoka.

Najbolje prodajani standardi