SIST EN ISO 4254-6:2010

Oznaka standarda: SIST EN ISO 4254-6:2010
Koda projekta: 00144132
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Agricultural machinery - Safety - Part 6: Sprayers and liquid fertilizer distributors (ISO 4254-6:2009)
Naslov (slovenski): Kmetijski stroji - Varnost - 6. del: Škropilnice in naprave za razdeljevanje tekočih gnojil (ISO 4254-6:2009)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 4254-6:2010 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo
ICS: 65.060.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-04
Področje projekta (angleško): This part of ISO 4254, to be used together with ISO 4254-1, specifies the safety requirements and their verification for the design and construction of mounted, semi-mounted, trailed and self-propelled agricultural sprayers for use with pesticide products and liquid fertilizer application, designed for use by one operator only. In addition, it specifies the type of information on safe working practices (including residual risks) to be provided by the manufacturer. This part of ISO 4254 is not applicable to: - pedestrian-controlled sprayers; - knapsack sprayers; - aerial sprayers; - handheld spraying devices (e.g. spray guns). When requirements of this part of ISO 4254 are different from those which are stated in ISO 4254-1, the requirements of this part of ISO 4254 take precedence over the requirements of ISO 4254-1 for machines that have been designed and built according the provisions of this part of ISO 4254. This part of ISO 4254, taken together with ISO 4254-1, deals with all the significant hazards, hazardous situations and events relevant to sprayers and liquid fertilizer distributors when they are used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer (see Clause 4), excepting the hazards arising from: - automatically actuated height adjustment systems; - electrostatic phenomena; - electromagnetic compatibility; - the environment, other than noise; - inhalation of spraying chemical products due to a lack of effective methods to maintain breathing air quality inside the cab; - roll-over and tip-over of self-propelled machines with a ride-on driver; - vibration (except the declaration); - dust emission; - burns.
Področje projekta (slovensko): Ta del ISO 4254, ki se uporablja skupaj z ISO 4254-1, določa varnostne zahteve in njihovo preverjanje za načrtovanje in konstrukcijo nošenih, polnošenih, vlečenih in samognanih kmetijskih škopilnic za uporabo s pesticidnimi proizvodi in razdeljevanje tekočih gnojil, zasnovane tako, da jih uporablja samo en upravljavec. Poleg tega določa vrste podatkov glede varnih delovnih postopkov (vključno s preostalimi tveganji), ki jih mora zagotoviti proizvajalec. Ta del ISO 4254 se ne uporablja za: - ročno upravljane škropilnice; - nahrbtne škropilnice; - razprševalne škropilnice; - ročne naprave za škropljenje (npr. škropilne pištole). Kadar se določbe tega dela ISO 4254 razlikujejo od določb, navedenih v ISO 4254-1, imajo določbe tega dela ISO 4254 prednost pred določbami ISO 4254-1 za stroje, ki so bili načrtovani in izdelani v skladu z določbami tega dela ISO 4254. Ta del ISO 4254, skupaj z ISO 4254-1, obravnava vse velike nevarnosti, nevarna stanja in dogodke v zvezi s škropilnicami in napravami za razdeljevanje tekočih gnojil pri uporabi v skladu z namembnostjo in pod pogoji, ki jih je predvidel proizvajalec (glej Klavzulo 4), razen nevarnosti, ki izhajajo iz: - sistemov za prilagoditev višine, ki se samodejno aktivirajo; - elektrostatičnih pojavov; - elektromagnetne združljivosti; - okolja, razen hrupa; - vdihovanja pršenih kemičnih proizvodov zaradi pomanjkanja učinkovitih metod za vzdrževanje kvalitete zraka za dihanje v kabini; - kotaljenja ali prevračanja samognanih strojev, na katerih se upravljavec vozi; - tresljajev (razen deklaracije); - emisij prahu; - opeklin.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran kSIST FprEN ISO 4254-6:2019 - Kmetijski stroji - Varnost - 6. del: Škropilnice in naprave za razdeljevanje tekočih gnojil (ISO/FDIS 4254-6:2019) 27-jan-2016
Popravljen z SIST EN ISO 4254-6:2010/AC:2011 - Kmetijski stroji - Varnost - 6. del: Škropilnice in naprave za razdeljevanje tekočih gnojil (ISO 4254-6:2009) 01-maj-2011
Nadomešča SIST EN 907:1998 - Kmetijski in gozdarski stroji - Škropilnice in naprave za razdeljevanje tekočih gnojil - Varnost 01-apr-2010
Nadomešča SIST ISO 4254-6:1999 - Traktorji, kmetijski in gozdarski stroji - Tehnične zahteve za zagotovitev varnosti - 6. del: Oprema za zaščito rastlin 01-apr-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi