SIST EN ISO 9167:2019

Oznaka standarda: SIST EN ISO 9167:2019
Koda projekta: 00307176
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Rapeseed and rapeseed meals - Determination of glucosinolates content - Method using high-performance liquid chromatography (ISO 9167:2019)
Naslov (slovenski): Seme in obroki oljne repice - Določevanje glukozinolatov - Metoda s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (ISO 9167:2019)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 9167:2019 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi
ICS: 67.200.20 71.040.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-09
Referenčna oznaka: EN ISO 9167:2019
Področje projekta (angleško): This document specifies a method for the determination of the individual glucosinolates content in rapeseeds and rapeseed meals using high-performance liquid chromatography with gradient elution. This method was tested on rapeseeds and rapeseed meals (Brassica rapa, Brassica napus and Brassica juncea) but is applicable to other plant materials, on the condition that the occurring glucosinolates previously identified are described in this document. On the contrary, the quantitative analysis of the concerned glucosinolate(s) is not carried out. NOTE This method does not determine glucosinolates that are substituted on the glucose molecule, but these compounds are of little importance in commercial rapeseed and rapeseed meal. Annex A presents the results of the interlaboratory trials for the gradient elution HPLC method. Annex B presents how to check the titre of the prepared internal standard solution. Annex C presents how to prepare and test the purified sulfatase solution and how to check the desulphation step on the ion exchange column. Annex D presents the HPLC and column performance criteria qualification. The analysis of glucosinolates content in rapeseed can also be done using an isocratic elution mode. This requires some modifications of the method (internal, standard, HPLC column and HPLC buffers), as described in Annex E.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa metodo za določevanje vsebnosti posameznih glukozinolatov v semenu in obrokih oljne repice s pomočjo tekočinske kromatografije visoke ločljivosti z gradientnim eluiranjem. Ta metoda je bila preskušena na semenu in obrokih oljne repice (Brassica rapa, Brassica napus in Brassica juncea), vendar se uporablja tudi za druge rastlinske materiale pod pogojem, da so v tem dokumentu opisani obstoječi glukozinolati, ki so bili predhodno prepoznani. Nasprotno se ne opravi kvantitativna analiza zadevnega glukozinolata oziroma glukozinolatov. OPOMBA: Ta metoda ne določa glukozinolatov, ki so v molekuli glukoze nadomeščeni, vendar te spojine v okviru obroka komercialne oljne repice in oljne repice nimajo velikega pomena. V dodatku A so predstavljeni rezultati medlaboratorijskih preskusov za gradientno eluiranje po metodi HPLC. V dodatku B je predstavljeno, kako je mogoče preveriti porabo pripravljene raztopine iz internega standarda. V dodatku C je predstavljeno, kako pripraviti in preskusiti prečiščeno raztopino sulfataze ter kako preveriti korak desulfatizacije v koloni za ionsko izmenjavo. V dodatku D sta predstavljeni metoda HPLC in uvrstitev merila uspešnosti kolone. Analiza vsebnosti glukozinolatov v oljni repici je mogoča tudi z načinom izokratskega eluiranja. Za to je potrebnih nekaj prilagoditev metode (notranje, standardne, kolona HPLC in puferske raztopine za HPLC), kot je opisano v dodatku E.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 9167-1:1998 - Seme oljne repice - Določevanje glukozinolatov - 1. del: Metoda s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (ISO 9167-1:1992) 01-Sep-2019
Nadomešča SIST EN ISO 9167-1:1998/A1:2013 - Seme oljne repice - Določevanje glukozinolatov - 1. del: Metoda s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti - Dopolnilo A1 (ISO 9167-1:1992/Amd 1:2013) 01-Sep-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi