SIST ISO 3864-2:2017

Oznaka standarda: SIST ISO 3864-2:2017
Koda projekta: 066836
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 2: Design principles for product safety labels
Naslov (slovenski): Grafični simboli - Varnostne barve in varnostni znaki - 2. del: Načela načrtovanja varnostnih oznak
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 3864-2:2017 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli
ICS: 01.080.10 13.200
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-05
Področje projekta (angleško): This document establishes additional principles to ISO 3864-1 for the design of safety labels for products, i.e. any items manufactured and offered for sale in the normal course of commerce, including but not limited to consumer products and industrial equipment. The purpose of a product safety label is to alert persons to a specific hazard and to identify how the hazard can be avoided. This document is applicable to all products in all industries where safety-related questions can be posed. However, it is not applicable to safety labels used — for chemicals, — for the transport of dangerous substances and preparations and — in those sectors subject to legal regulations which differ from certain provisions of this document. The design principles incorporated in this document are intended to be used by all ISO Technical Committees and anyone designing product safety labels in the development of product safety label standards for their industries or services.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument vzpostavlja dodatna načela k tistim iz standarda ISO 3864-1 za oblikovanje varnostnih oznak za izdelke, tj. vse predmete, ki se v običajnem poteku poslovanja izdelajo in dajo v prodajo, vključno s potrošniškimi izdelki in industrijsko opremo (vendar ne omejeno nanje). Namen varnostne oznake izdelka je opozarjanje oseb na določene nevarnosti in prikaz tega, kako se nevarnosti izogniti. Ta dokument se uporablja za vse izdelke v vseh panogah, kjer se lahko pojavijo vprašanja v zvezi z varnostjo. Standard se ne uporablja za varnostne oznake: – za kemikalije, – za transport nevarnih snovi in pripravkov ter – v panogah, za katere veljajo zakonski predpisi, ki se razlikujejo od nekaterih določb tega dokumenta. Načela za načrtovanje, ki so vključena v ta dokument, so namenjena vsem tehničnim odborom ISO in vsem, ki oblikujejo varnostne oznake izdelkov v okviru oblikovanja standardov za varnostne oznake za svoje panoge ali storitve.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 3864-2:2008 - Grafični simboli - Opozorilne barve in opozorilni znaki - 2. del: Načela načrtovanja opozorilnih oznak 01-maj-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi