SIST EN ISO 11295:2018

Oznaka standarda: SIST EN ISO 11295:2018
Koda projekta: 00155847
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Classification and information on design and applications of plastics piping systems used for renovation and replacement (ISO 11295:2017)
Naslov (slovenski): Razvrstitev in informacije o projektiranju in uporabi cevnih sistemov iz polimernih materialov za obnovo in zamenjavo (ISO 11295:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 11295:2018 angleški jezik Withdrawn SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili
ICS: 01.110 23.040.01
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-Feb-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-02
Razveljavitev: 01-May-2022
Referenca razveljavitve: Sporocila 2022-05
Referenčna oznaka: EN ISO 11295:2017
Področje projekta (angleško): This document defines and describes families of techniques for the renovation and trenchless replacement (on or off the line of an existing pipeline) of non-pressure and pressure pipelines through the use of plastics pipes, including plastics composites formed in situ into pipes, fittings and ancillary components. It does not include new construction provided as network extension. For each technique family, it identifies areas of application including, but not limited to, underground drainage and sewerage, and underground water and gas supply networks. This document provides information on the principles of, but not the detailed methodologies for, the design of plastics piping systems used for renovation or trenchless replacement of existing pipelines, covering: — existing pipeline and site conditions; — functions of the new pipeline; — structural performance; — hydraulic performance; — installation aspects and site impact; — other factors affecting renovation or trenchless replacement technique selection. Necessary work on the existing pipeline prior to renovation and/or trenchless replacement is outside the scope of this document. This document provides information needed to determine viable options and for identification of the optimal technique with regard to a given set of rehabilitation objectives. NOTE It is the responsibility of the designer to choose and design the renovation or trenchless replacement system. It does not specify the calculation methods to determine, for each viable technique, the required amount of lining or replacement pipe material needed to secure the desired performance of the rehabilitated pipeline.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa in opisuje družine tehnik za obnovo in zamenjavo brez izkopa (na ali izven obstoječega cevovoda) netlačnih ali tlačnih cevovodov s pomočjo polimernih cevi, vključno s polimernimi kompoziti, ki so nastali na mestu vgradnje v ceveh, fitingih in pomožnih komponentah. Ne zajema nove gradnje v okviru razširitve omrežja. Za vsako družino tehnik določa področja uporabe, ki med drugim vključujejo podzemne sisteme odvodnjavanja in kanalizacijske sisteme ter podzemna omrežja za oskrbo z vodo in s plinom. Ta dokument podaja informacije o načelih, vendar ne o podrobnih metodologijah, za načrtovanje cevnih sistemov iz polimernih materialov, ki se uporabljajo za obnovo ali zamenjavo brez izkopa obstoječih cevovodov, ki zajemajo: – obstoječe pogoje cevovoda in pogoje mesta uporabe; – funkcije novega cevovoda; – konstrukcijsko zmogljivost; – hidravlično zmogljivost; – vidike namestitve in vpliv na mesto uporabe; – druge dejavnike, ki vplivajo na izbiro tehnike za obnovo ali zamenjavo brez izkopa. Dela, potrebna na obstoječem cevovodu pred obnovo in/ali zamenjavo brez izkopa, ne spadajo na področje uporabe tega dokumenta. Ta dokument vsebuje informacije, ki so potrebne za določitev optimalne tehnike v povezavi z danim naborom ciljev glede prenove. OPOMBA: Načrtovalec je odgovoren za izbiro in načrtovanje sistema za obnovo ali zamenjavo brez izkopa. Dokument ne določa računske metode za določanje, za vsako izvedljivo tehniko, potrebne količine prevlek ali nadomestnega materiala za cevi, ki je potreben za zagotovitev želene učinkovitosti obnovljenega cevovoda.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST EN ISO 11295:2022 - Cevni sistemi iz polimernih materialov za obnovo cevovodov - Razvrstitev in pregled strateških, taktičnih in operativnih dejavnosti (ISO 11295:2022) 01-May-2022
Nadomešča SIST EN ISO 11295:2010 - Razvrščanje in informacije o projektiranju cevnih sistemov iz polimernih materialov za sanacijo (ISO 11295:2010) 01-Feb-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi