SIST EN ISO 1452-2:2010

Oznaka standarda: SIST EN ISO 1452-2:2010
Koda projekta: 00155652
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 2: Pipes (ISO 1452-2:2009)
Naslov (slovenski): Cevni sistemi iz polimernih materialov za oskrbo z vodo in za podzemno in nadzemno odvodnjavanje in kanalizacijo pod tlakom - Nemehčan polivinilklorid (PVC-U) - 2. del: Cevi (ISO 1452-2:2009)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 1452-2:2010 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili
ICS: 23.040.05 91.140.60 93.030
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-04
Referenčna oznaka: EN ISO 1452-2:2009
Področje projekta (angleško): This part of ISO 1452 specifies the characteristics of solid-wall pipes made from unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) for piping systems intended for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure. It also specifies the test parameters for the test methods referred to in this part of ISO 1452. In conjunction with ISO 1452-1 and ISO 1452-5, it is applicable to extruded PVC-U pipes without a socket and pipes with a socket (integral or not), intended to be used for the following: a) water mains and services buried in the ground; b) conveyance of water above ground for both outside and inside buildings; c) buried and above-ground drainage and sewerage under pressure. It is applicable to piping systems intended for the supply of water under pressure up to and including 25 °C (cold water) intended for human consumption and for general purposes as well as for waste water under pressure. This part of ISO 1452 specifies pipes for the conveyance of water and waste water up to and including 45 °C. For temperatures between 25 °C and 45 °C, Figure A.1 applies. This part of ISO 1452 specifies a range of pipe sizes and pressure classes, and gives requirements concerning colours.
Področje projekta (slovensko): Ta del ISO 1452 določa značilnosti cevi za trdne stene, narejenih iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U), ki so namenjene cevnim sistemom za oskrbo z vodo ter podzemno in nadzemno odvodnjavanje in kanalizacijo pod tlakom. Določa tudi preskusne parametre za preskusne metode, navedene v tem delu ISO 1452. V povezavi z ISO 1452-1 in ISO 1452-5 velja za cevi iz ekstrudiranega polivinilklorida brez spojev in cevi s spojem (vgrajenim ali ne), ki se uporabljajo za naslednje namene: a) za podzemne glavne vodovode in dovode; b) nadzemni prenos vode zunaj in znotraj stavb; c) podzemno in nadzemno odvodnjavanje in kanalizacijo pod tlakom. Velja za cevne sisteme, ki se uporabljajo za oskrbo z vodo pod tlakom do vključno 25°C (s hladno vodo), namenjeno za prehrano ljudi in za splošne namene, ter za odpadne vode pod tlakom. Ta del ISO 1452 določa cevi za prenos vode in odpadne vode do vključno 45°C. Za temperature med 25°C in 45°C velja Slika A.1. Ta del ISO 1452 določa razpon velikosti cevi in tlačne razrede ter podaja zahteve v zvezi z barvami.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 4422-2:1997 - Cevi in fitingi iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) za oskrbo z vodo - Specifikacije - 2. del: Cevi z oglavki ali brez njih 01-feb-2012
Nadomešča SIST EN 1452-2:2000 - Cevni sistemi iz polimernih materialov za oskrbo z vodo - Nemehčan polivinilklorid (PVC-U) - 2. del: Cevi 01-apr-2010
Nadomešča SIST ISO 2045:1995 - Enojni oglavki za tlačne cevi iz nemehčanega polivinilklorida (PVC - U) in kloriranega polivinilklorida (PVC - C) za spoje z elastičnimi tesnilnimi obroči - Najmanjša dolžina spoja 01-feb-2012
Nadomešča SIST EN 1456-1:2002 - Cevni sistemi iz polimernih materialov za odpadno vodo in kanalizacijo pod tlakom, položeni v zemljo ali nad njo - Nemehčan polivinilklorid (PVC-U) - 1. del: Specifikacije za cevne elemente in sistem 01-apr-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi