SIST EN 81-41:2011

Oznaka standarda: SIST EN 81-41:2011
Koda projekta: 00010038
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for the transport of persons and goods - Part 41: Vertical lifting platforms intended for use by persons with impaired mobility
Naslov (slovenski): Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Posebna dvigala za prevoz oseb in blaga - 41. del: Navpične dvižne ploščadi za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 81-41:2011 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: DTN - Dvigalne in transportne naprave
ICS: 11.180.10 91.140.90
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-06
Referenčna oznaka: EN 81-41:2010
Področje projekta (angleško): 1.1 This European standard deals with safety requirements for construction, manufacturing, installation and maintenance of electrically operated vertical lifting platforms affixed to a building structure intended for use by persons with impaired mobility : - travelling vertically between fixed levels along a guided path within 15 degrees max. of the vertical; - intended for use is by persons with or without a wheelchair ; - supported or sustained by wire rope, chain, rack and pinion, hydraulic jack (direct or indirect), screw and nut, guided chain, friction/traction, or scissors mechanism ; - with enclosed lift-ways ; - with rated speed not exceeding 0,15 m/s even after installation ; - with hold-to-run control. 1.2 This standard deals with all significant hazards relevant to lifting platforms, when they are used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer (see clause 4). 1.3 This European standard does not specify the additional requirements for : - operation in severe conditions (e.g. extreme climates, strong magnetic fields) ; - lightning protection ; - operation subject to special rules (e.g. potentially explosive atmospheres) ; - handling of materials, the nature of which could lead to dangerous situations ; - hazards occurring during manufacture ; - earthquakes, flooding ; - fire fighting, evacuation during a fire ; - noise and vibrations ; - concrete, hardcore, timber or other foundation or building arrangement ; - the design of anchorage bolts to the supporting structure ; - type C wheelchairs as defined in EN 12183 and/or EN 12184.
Področje projekta (slovensko): 1.1 Ta evropski standard obravnava varnostne zahteve za konstruiranje, izdelavo, vgradnjo in vzdrževanje električnih navpičnih dvižnih ploščadi, pritrjenih na gradbeno konstrukcijo, za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi: - ki potujejo navpično med stalnimi ravnmi po vodeni poti z odmikom največ 15 stopinj od navpične osi; - ki jih uporabljajo osebe z invalidskim vozičkom ali brez njega; - ki jih podpirajo ali nosijo jeklena vrv, veriga, podstavek in zobnik, hidravlični bat (neposredni ali posredni), vijak in matica, vodena veriga, torni/vlečni ali škarjasti mehanizem; - z zaprtimi dvižnimi potmi; - z nazivno hitrostjo, ki tudi po vgradnji ne presega 0,15 m/s; - s pridržitvenim krmiljenjem. 1.2 Ta standard obravnava vse velike nevarnosti v zvezi z dvižnimi ploščami, kadar se uporabljajo v skladu z namembnostjo in zahtevami, kot jih je predvidel proizvajalec (glej točko 4). 1.3 Ta evropski standard ne določa dodatnih varnostnih zahtev za - delovanje v skrajnih okoliščinah (npr. skrajnih podnebnih razmerah, močnih magnetnih poljih); - zaščito pred delovanjem strele; - delovanje v skladu s posebnimi pravili (npr. v potencialno eksplozivnih atmosferah); - delo z materiali, katerih narava bi lahko povzročila nevarne situacije; - nevarnosti, do katerih pride med izdelavo; - potrese, poplave; - požarno varstvo, evakuacijo med požarom; - hrup in tresljaje; - temelje ali gradbeno postavitev iz betona, trde sredice, lesa ali drugega materiala; - zasnovo sidriščnih vijakov na podporni strukturi; - invalidske vozičke tipa C, kot so opredeljeni v EN 12183 in/ali EN 12184
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran kSIST FprEN 81-41:2021 - Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) - Posebna dvigala za prevoz oseb in blaga - 41. del: Navpične dvižne ploščadi za osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi 01-jul-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi