SIST EN 9137:2012

Oznaka standarda: SIST EN 9137:2012
Koda projekta: 04003379
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Quality management systems - Guidance for the Application of AQAP 2110 within an EN 9100 Quality Management System
Naslov (slovenski): Sistemi vodenja kakovosti - Napotki za uporabo AQAP 2110 v standardu EN 9100 Sistem vodenja kakovosti
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 9137:2012 angleški jezik Active SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 03.120.10 49.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-05
Referenčna oznaka: EN 9137:2012
Področje projekta (angleško): 1.1 This document has been prepared and issued to provide information and guidance on the application of AQAP 2110 when the Supplier adheres to the provisions of EN 9100. This document is published as AQAP 2009 Annex F and EN 9137. It was jointly developed by NATO and industry representatives for use by NATO and industry to facilitate the use and understanding of the relationship between the AQAP 2110 and EN 9100. 1.2 It aims to contribute to commonality of interpretation of the AQAP 2110 requirements by the Acquirer and their EN 9100 Supplier. 1.3 Its content has no legal or contractual status nor does it supersede, add to, or cancel any of the AQAP 2110 or EN 9100 requirements. 1.4 Because of the multiplicity of conditions that can exist (dependent on such factors as the type of work or process, the devices used, and the skill of personnel involved), this guidance should not be considered as all encompassing nor should it be considered as imposing specific means or methods for meeting contract requirements. Stakeholders should be aware that other means or methods could be used to meet these requirements. 1.5 Users of this guidance should keep in mind that the requirements of AQAP 2110 are mandatory, as cited in the contract, on Suppliers and Sub-suppliers.
Področje projekta (slovensko): 1.1 Ta dokument je bil pripravljen in izdan za zagotavljanje informacij ter napotkov za uporabo AQAP 2110, ko dobavitelj upošteva določila standarda EN 9100. Ta dokument je objavljen kot Dodatek F k AQAP 2009 in EN 9137. Za lastno uporabo in za uporabo v panogi ga je razvil NATO v sodelovanju s panožnimi predstavniki, njegov namen pa je olajšati uporabo in razumevanje odnosa med AQAP 2110 in standardom EN 9100. 1.2 Cilj je prispevati k skupni interpretaciji zahtev AQAP 2110 s strani prevzemnika in njihovega dobavitelja EN 9100. 1.3 Vsebina nima pravnega ali pogodbenega statusa, niti ne izpodriva, dodaja ali preklicuje zahtev AQAP 2110 ali standarda EN 9100. 1.4 Zaradi številnih pogojev, ki so lahko prisotni (odvisno od dejavnikov, kot je vrsta dela ali postopka, uporabljenih naprav in usposobljenosti vpletenega osebja), se ti napotki ne smejo obravnavati kot vseobsegajoči, niti se jih ne sme obravnavati, kot da predpisujejo določene načine ali metode za izpolnjevanje pogodbenih zahtev. Zainteresirane strani se morajo zavedati, da se lahko uporabijo drugi načini ali metode za izpolnjevanje teh zahtev. 1.5 Uporabniki teh napotkov morajo upoštevati, da so zahteve AQAP 2110 v skladu s pogodbo obvezne za dobavitelje in poddobavitelje.

Najbolje prodajani standardi