SIST EN 1047-2:2019

Oznaka standarda: SIST EN 1047-2:2019
Koda projekta: 00263041
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Secure storage units - Classification and methods of test for resistance to fire - Part 2: Data rooms and data container
Naslov (slovenski): Varnostne shranjevalne enote - Klasifikacija in metode preskušanja požarne odpornosti - 2. del: Prostori in vsebniki za shranjevanje podatkov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1047-2:2019 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PPV - Protivlomni in protipožarni vsebniki in zaklepni mehanizmi
ICS: 13.220.40 13.310 35.220.99
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-07
Referenčna oznaka: EN 1047-2:2019
Področje projekta (angleško): This part of the European Standard EN 1047 specifies requirements for data rooms and data containers. It includes a method of test for the determination of the ability of data rooms and data containers to protect temperature and humidity sensitive data media (see 3.5) and hardware systems (see 3.6) from the effects of fire. A test method for measuring the resistance to mechanical stress (impact test) provided by data rooms type B and data containers is also specified. Requirements are also specified for test specimens, the technical documentation of the test specimens, materials specimens, physical fittings, the correlation of test specimens with the technical documentation and the preparation for type testing, as test procedures as well as the series production. In addition, a scheme to classify data rooms and data containers from the test results is given (see Table 1). As well as providing protection against fire, correctly installed data rooms and data containers offer a defined protection against impacts caused by failure during fire of components and objects external to the data room or data container. Data rooms and data containers having the same design, protection and construction features (type and thickness of construction and protective materials, rebate geometry, lockings, doors, etc.) will only be given the same protection classification as that of the test specimen if the tolerances are within the ranges specified in Clause 7. NOTE This European Standard does not regulate the use of data rooms in the meaning of the building laws of the respective countries. In the construction of data rooms, the respective national requirements should be considered.
Področje projekta (slovensko): Ta del evropskega standarda EN 1047 določa zahteve za prostore in vsebnike za shranjevanje podatkov. Vključuje preskusno metodo, s katero se določi zmožnost prostorov in vsebnikov za shranjevanje podatkov glede zaščite nosilcev podatkov, ki so občutljivi na temperaturo in vlago (glej razdelek 3.5), ter sistemov strojne opreme (glej razdelek 3.6) pred ognjem. Določa tudi preskusno metodo za merjenje odpornosti proti mehanskim vplivom (preskus vpliva), ki jo zagotavljajo prostori za shranjevanje podatkov tipa B in vsebniki za shranjevanje podatkov. Določa tudi zahteve za preskušance, tehnično dokumentacijo za preskušance vzorce materialov, fizične priključke, razmerje med preskušanci, tehnično dokumentacijo in pripravo na preskušanje tipov, postopke preskusov in tudi serijsko proizvodnjo. Poleg tega podaja shemo za razvrstitev prostorov in vsebnikov za shranjevanje podatkov na podlagi rezultatov preskusa (glej tabelo 1). Poleg protipožarne zaščite pravilno vgrajeni prostori in vsebniki za shranjevanje podatkov zagotavljajo tudi opredeljeno zaščito pred izpadom delovanja, do katerega lahko pride zaradi požara, ki prizadene komponente in predmete zunaj prostorov in vsebnikov za shranjevanje podatkov. Prostori in vsebniki za shranjevanje podatkov z enakimi lastnostmi zasnove, zaščite in gradnje (vrsta in debelina gradbenih in zaščitnih materialov, geometrija utorov, zaklepi, vrata itd.) bodo prejeli isto razvrstitev zaščite kot preskušanec le, če so tolerance v razponu, podanem v 7. točki. OPOMBA: Ta evropski standard ne ureja uporabe prostorov za shranjevanje podatkov v pomenu gradbene zakonodaje posameznih držav. Pri gradnji prostorov za shranjevanje podatkov je treba upoštevati posamezne nacionalne zahteve.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 1047-2:2009+A1:2013 - Varnostne shranjevalne enote - Klasifikacija in metode preskušanja odpornosti proti ognju - 2. del: Prostori in vsebniki za shranjevanje podatkov 01-Jul-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi