SIST EN ISO 20815:2010

Oznaka standarda: SIST EN ISO 20815:2010
Koda projekta: 00012259
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Production assurance and reliability management (ISO 20815:2008, Corrected version 2009-06-15)
Naslov (slovenski): Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Optimizacija proizvodnje in upravljanje zanesljivosti (ISO 20815:2008, popravljena verzija 2009-06-15)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 20815:2010 angleški jezik Withdrawn SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 75.180.01 75.200
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-05
Razveljavitev: 01-feb-2019
Referenca razveljavitve: Sporocila 2019-02
Referenčna oznaka: EN ISO 20815:2010
Področje projekta (angleško): This International Standard introduces the concept of production assurance within the systems and operations associated with exploration drilling, exploitation, processing and transport of petroleum, petrochemical and natural gas resources. This International Standard covers upstream (including subsea), midstream and downstream facilities and activities. It focuses on production assurance of oil and gas production, processing and associated activities and covers the analysis of reliability and maintenance of the components. It provides processes and activities, requirements and guidelines for systematic management, effective planning, execution and use of production assurance and reliability technology. This is to achieve costeffective solutions over the life cycle of an asset-development project structured around the following main elements: ? production-assurance management for optimum economy of the facility through all of its life-cycle phases, while also considering constraints arising from health, safety, environment, quality and human factors; ? planning, execution and implementation of reliability technology; ? application of reliability and maintenance data; ? reliability-based design and operation improvement. For standards on equipment reliability and maintenance performance in general, see the IEC 60300-3 series. This International Standard designates 12 processes, of which seven are defined as core productionassurance processes and addressed in this International Standard. The remaining five processes are denoted as interacting processes and are outside the scope of this International Standard. The interaction of the core production-assurance processes with these interacting processes, however, is within the scope of this International Standard as the information flow to and from these latter processes is required to ensure that production-assurance requirements can be fulfilled. This International Standard recommends that the listed processes and activities be initiated only if they can be considered to add value. The only requirements mandated by this International Standard are the establishment and execution of the production-assurance programme (PAP).
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard vpeljuje koncept optimizacije proizvodnje znotraj sistemov in operacij, povezanih z raziskovalnim vrtanjem, izkoriščanjem, predelavo in prevozom naftnih, petrokemičnih in virov zemeljskega plina. Ta mednarodni standard zajema naprave in aktivnosti, ki se uporabljajo pred proizvodnjo (tudi pod vodo), med proizvodnjo ter kasneje. Usmerja se na optimizacijo proizvodnje nafte in zemeljskega plina, predelavo in povezane aktivnosti ter zajema analizo zanesljivosti in vzdrževanje komponent. Podaja postopke in aktivnosti, zahteve in smernice za sistematično upravljanje, učinkovito načrtovanje, izvedbo in uporabo optimizacije proizvodnje in tehnologije za zagotavljanje zanesljivosti. S tem se dosežejo stroškovno učinkovite rešitve v življenjski dobi sredstva - razvojnega projekta, ki je zasnovan okoli naslednjih glavnih elementov: upravljanja optimizacije proizvodnje za optimalno gospodarnost objekta skozi vse faze njegove življenjske dobe ob hkratnem upoštevanju omejitev, ki izhajajo iz zdravstvenih, varnostnih, okoljskih, kakovostnih in človeških dejavnikov; tehnologije za načrtovanja, izvedbe in uresničevanja zanesljivosti; uporabe podatkov o zanesljivosti in vzdrževanju; načrtovanja, zasnovanega na zanesljivosti in izboljševanju operacij. Za standarde o zanesljivosti opreme in splošnem delovanju vzdrževanja glej IEC 60300-3 serijo. Ta mednarodni standard opredeljuje 12 postopkov, od katerih jih je sedem definiranih kot osrednji postopki optimizacije proizvodnje ter so obravnavani v tem mednarodnem standardu. Ostalih pet postopkov je označenih kot vzajemno delujoči postopki ter so izven področja tega mednarodnega standarda. Vendar pa je vzajemno delovanje osrednjih postopkov optimizacije proizvodnje s temi vzajemno delujočimi postopki v okviru področja tega standarda, saj je pretok informacij v in iz teh slednjih postopkov potreben za zagotavljanje, da so lahko izpolnjene zahteve za optimizacijo proizvodnje. Ta mednarodni standard priporoča, da se našteti postopki in aktivnosti vpeljejo le, če se lahko šteje, da bodo dodali vrednost. Edine zahteve, ki jih nalaga ta mednarodni standard, so vzpostavitev in izvršitev programa optimizacije proizvodnje (PAP).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 20815:2008 - Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Optimizacija proizvodnje in upravljanje zanesljivosti (ISO 20815:2008) 01-maj-2010
Revidiran SIST EN ISO 20815:2019 - Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Optimizacija proizvodnje in upravljanje zanesljivosti (ISO 20815:2018) 17-feb-2016
Nadomeščen z SIST EN ISO 20815:2019 - Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Optimizacija proizvodnje in upravljanje zanesljivosti (ISO 20815:2018) 05-dec-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi