SIST EN 60715:2018

Oznaka standarda: SIST EN 60715:2018
Koda projekta: 63208
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Dimensions of low-voltage switchgear and controlgear - Standardized mounting on rails for mechanical support of switchgear, controlgear and accessories (IEC 60715:2017)
Naslov (slovenski): Dimenzije nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - Standardizirana vgradnja stikalnih naprav, krmilnih naprav in dodatne opreme na nosilne natične letve za mehansko podporo (IEC 60715:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60715:2018 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: SKA - Stikalni in krmilni aparati
ICS: 29.130.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jan-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-01
Referenčna oznaka: EN 60715:2017
Področje projekta (angleško): This document specifies dimensional and functional requirements for the compatible mounting of switchgear, controlgear and accessories on some types of rails. The object of this document is to specify those dimensions that are critical for the correct design of mounting rails and equipment. The following sections are covered by this document: – "top hat" section; – "C" section; – "G" section. NOTE 1 Mounting compatibility does not imply functional interchangeability. Annexes deal with specific steel mounting rails satisfying the requirements of this document, and give additional dimensional data and loading requirements applicable to such rails. NOTE 2 The detailed design and material of specific steel rails is given in the annexes. NOTE 3 Other shapes of rails complying with this document not listed in Annex A can be used. Mounting rails used as a protective conductor using a conducting connection to a protective conductor terminal block are specified in IEC 60947-7-2. In other applications where the mounting rail is used as earthing conductor, the relevant product standard applies. This document has the status of a horizontal standard in accordance with IEC Guide 108:2006. This horizontal standard is primarily intended for use by technical committees in the preparation of standards in accordance with the principles laid down in IEC Guide 108. One of the responsibilities of a technical committee is, wherever applicable, to make use of horizontal standards in the preparation of its publications. The contents of this horizontal standard will not apply unless specifically referred to or included in the relevant publications. 2 Normative
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa dimenzijske in funkcionalne zahteve za združljivo vgradnjo stikalnih naprav, krmilnih naprav in dodatne opreme na nekatere vrste nosilnih natičnih letev. Namen tega dokumenta je določiti dimenzije, ki so ključnega pomena za pravilno načrtovanje nosilnih natičnih letev in opreme. Ta dokument vsebuje poglavja z naslednjimi prerezi: – poglavje s prerezom »pokrivne letve«; – poglavje s prerezom »C«; – poglavje s prerezom »G«. OPOMBA 1: Združljivost pri vgradnji ne pomeni funkcijske zamenljivosti. V dodatkih so opisane posebne jeklene nosilne natične letve, ki ustrezajo zahtevam v tem dokumentu, in dodatni podatki o dimenzijah in obremenitvah, ki veljajo za take letve. OPOMBA 2: Podrobna zasnova in material določenih jeklenih letev sta podana v dodatkih. OPOMBA 3: Uporabijo se lahko druge oblike letev, ki so v skladu s tem dokumentom, toda niso naštete v dodatku A. Nosilne natične letve, ki se uporabljajo kot zaščitni vodnik, ki uporabljajo prevodni priključek za priključitev na priključni blok zaščitnega vodnika, so podane v standardu IEC 60947-7-2. Za druge aplikacije, pri katerih je nosilna natična letev uporabljena kot ozemljitveni vodnik, se uporablja ustrezni standard za izdelek. Ta dokument ima status usklajenega horizontalnega standarda v skladu z vodilom IEC 108:2006. Ta horizontalni standard je namenjen predvsem tehničnim odborom za pripravo standardov v skladu z načeli vodila IEC 108. Ena od pristojnosti tehničnih odborov je, da med pripravo publikacij uporabljajo horizontalne standarde, kadar je to primerno. Vsebina tega horizontalnega standarda se ne uporablja, razen če je izrecno navedena ali zajeta v ustreznih publikacijah.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 60715:2002 - Dimenzije - nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav – Standardizirana vgradnja električnih naprav na nosilne natične letve za mehansko podporo v inštalacijah stikalnih in krmilnih naprav 02-Aug-2016
Nadomešča SIST EN 60715:2002 - Dimenzije - nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav – Standardizirana vgradnja električnih naprav na nosilne natične letve za mehansko podporo v inštalacijah stikalnih in krmilnih naprav 28-Nov-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi