SIST EN ISO 11200:2014

Oznaka standarda: SIST EN ISO 11200:2014
Koda projekta: 00211101
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Guidelines for the use of basic standards for the determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions (ISO 11200:2014)
Naslov (slovenski): Akustika - Emisija hrupa strojev in naprav - Smernice za uporabo temeljnih standardov za ugotovljanje emisijskih ravni zvočnega tlaka na mestu delovanja in na drugih opredeljenih mestih (ISO 11200:2014)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 11200:2014 angleški jezik Active SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: AKU - Akustika
ICS: 17.140.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-10
Področje projekta (angleško): EN ISO 11200 is the frame standard introducing the basic group, ISO 11201, ISO 11202, ISO 11203, ISO 11204 and ISO 11205, on the determination of emission sound pressure levels at work stations and other specified positions. It gives guidance for: - facilitating the writing of noise test codes; - providing physical explanations of this noise emission quantity compared to other noise quantities (see 4.1 to 4.3); - comparing the different measurement methods offered by the group (see Table 1); - facilitating the choice of the most appropriate method(s) in typical practical situations (Clause 6). This International Standard is largely based on flow charts and tables. Case studies are described. The guidance given applies to airborne sound only. It is for use in noise testing, in general, and in the preparation of noise test codes, in particular. A standardized noise test code is intended to select standards from the ISO 11201, ISO 11202, ISO 11203, ISO 11204 and ISO 11205 group, which are the most appropriate to the machinery family it covers, and which give detailed requirements on mounting and operating conditions for the particular family, as well as the location of the work station(s) and other specified positions as prescribed in these International Standards. The data so obtained can be used for the declaration and verification of emission sound pressure levels, e.g. as specified in ISO 4871.
Področje projekta (slovensko): EN ISO 11200 je okvirni standard, ki predstavlja temeljne standarde ISO 11201, ISO 11202, ISO 11203, ISO 11204 in ISO 11205 za ugotavljanje emisijske ravni zvočnega tlaka na mestu delovanja in drugih opredeljenih mestih. Standard podaja smernice za: - pomoč pri pisanju oznak preskusa hrupa; - podajanje fizikalnih razlag tega obsega emisije hrupa v primerjavi z drugimi obsegi emisije hrupa (glejte 4.1 do 4.3); - primerjanje različnih merilnih metod, ki jih ponuja ta skupina standardov (glejte preglednico 1); - pomoč pri izbiranju najustreznejših(e) metod(e) v običajnih praktičnih razmerah (točka 6) Ta mednarodni standard večinoma temelji na diagramih poteka in preglednicah. Opisane so študije primerov. Podane smernice veljajo le za zvok v zraku. Standard je v splošnem namenjen uporabi pri preskušanju hrupa, še posebej pa pri pripravljanju oznak preskusa hrupa. Standardizirana oznaka preskusa hrupa je namenjena izbiri standardov iz skupine standardov ISO 11201, ISO 11202, ISO 11203, ISO 11204 in ISO 11205, ki so najustreznejši za vrsto strojev, na katero se nanašajo, in podajajo podrobne zahteve tako glede priključitve in delovanja za posamezno vrsto strojev kot tudi glede lokacije delovnih(ega) mest(a) ter drugih opredeljenih mest, kot je predpisano v teh mednarodnih standardih. Pridobljene podatke je mogoče uporabiti za deklariranje in potrjevanje emisijskih ravni zvočnega tlaka, npr. kot je določeno v standardu ISO 4871.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 11200:2009 - Akustika - Emisija hrupa naprav in opreme - Smernice za uporabo temeljnih standardov za ugotovljanje emisijske ravni zvočnega tlaka na mestu delovanja in na drugih opredeljenih mestih (ISO 11200:1995, vključno s popravkom Cor 1:1997) 01-okt-2014
Dopolnjen z SIST EN ISO 11200:2014/kprA1:2018 - Akustika - Emisija hrupa strojev in naprav - Smernice za uporabo temeljnih standardov za ugotavljanje emisijskih ravni zvočnega tlaka na mestu delovanja in na drugih opredeljenih mestih - Dopolnilo A1 (ISO 11200:2014/FDAM 1:2018) 01-maj-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi