SIST EN 50130-4:2011

Oznaka standarda: SIST EN 50130-4:2011
Koda projekta: 22803
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Alarm systems -- Part 4: Electromagnetic compatibility - Product family standard - Immunity requirements for components of fire, intruder and social alarm systems
Naslov (slovenski): Alarmni sistemi - 4. del: Elektromagnetna združljivost - Standard za varnost proizvodov - Zahteve za odpornost sestavnih komponent požarnih, vlomnih in socialnih alarmnih sistemov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50130-4:2011 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EAL - Električni alarmi
ICS: 13.320 33.100.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-09
Referenčna oznaka: EN 50130-4:2011
Področje projekta (angleško): This EMC product-family standard, for immunity requirements, applies to the components of the following alarm systems, intended for use in and around buildings in residential, commercial, light industrial and industrial environments: - access control systems, for security applications; - alarm transmission systems 1); - CCTV systems, for security applications; - fire detection and fire alarm systems; - hold-up alarm systems; - intruder alarm systems; - social alarm systems; The tests and severities to be used are the same for indoor and outdoor applications of fixed, movable and portable equipment. The levels do not cover extreme cases, which may occur in any location, but with an extremely low probability of occurrence, or in special locations close to powerful emitters (e.g. radar transmitters). Equipment within the scope of this standard should be designed in order to operate satisfactorily in the environmental electromagnetic conditions of residential, commercial, light industrial and industrial environments. This implies particularly that it should be able to operate correctly within the conditions fixed by the electromagnetic compatibility levels for the various disturbances on the low voltage public supply system as defined by EN 61000-2-2. The immunity tests in this standard only concern the most critical disturbance phenomena. For equipment using radio signalling, mains signalling or with connections to the public telephone system, additional requirements, from other standards specific to these signalling media, might apply. This standard does not specify basic safety requirements, such as protection against electrical shocks, unsafe operation, insulation coordination and related dielectric tests. This standard does not cover EMC emission requirements. These are covered by other appropriate standards.
Področje projekta (slovensko): Ta standard družine proizvodov EMC glede zahtev za odpornost velja za sestavne dele naslednjih alarmnih sistemov za uporabo v stavbah in okoli njih v stanovanjskih, gospodarskih, lahkih industrijskih in industrijskih okoljih: - sisteme za nadzor dostopa za varnostne uporabe; - sisteme za prenos alarmov; - sisteme CCTV za varnostne uporabe; - sisteme za odkrivanje in javljanje požara; - alarmne sisteme za javljanje ropa; - alarmne sisteme za javljanje vloma; - socialne alarmne sisteme. Preskusi in natančnost so enaki za uporabo fiksne, premične in prenosne opreme v zaprtih prostorih in na prostem. Stopnje ne zajemajo skrajnih primerov, ki lahko nastanejo na vsaki lokaciji, vendar ob izredno nizki verjetnosti pojava ali na posebnih lokacijah blizu močnih oddajnikov (npr. radarski oddajniki). Oprema v okviru področja uporabe tega standarda mora biti načrtovana tako, da zadovoljivo deluje v elektromagnetnih okoljskih razmerah stanovanjskih, gospodarskih, lahkih industrijskih in industrijskih okolij. To predvsem pomeni, da mora biti zmožna pravilno delovati v okoliščinah, ki jih določajo stopnje elektromagnetne skladnosti za različne motnje nizkonapetostnega javnega oskrbovalnega sistema, kot je opredeljeno v EN 61000-2-2. Preskusi odpornosti v tem standardu se nanašajo le na najbolj kritične pojave motenj. Za opremo, ki uporablja radiosignalizacijo, omrežno signalizacijo ali ima povezave z javnim telefonskim sistemom, lahko veljajo dodatne zahteve iz drugih standardov, določenih za te signalne medije. Ta standard ne določa osnovnih varnostnih zahtev, kot so zaščita proti nevarnostim električnega šoka, nevarno delovanje, izolacijska koordinacija in povezani dielektrični preskusi. Ta standard ne zajema zahtev glede EMC pri oddajanju motenj. Te so zajete v drugih ustreznih standardih.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 50130-4:2011/A1:2014 - Alarmni sistemi - 4. del: Elektromagnetna združljivost - Standard za varnost proizvodov - Zahteve za odpornost sestavnih komponent požarnih, vlomnih, nadzornih in socialnih alarmnih sistemov - Dopolnilo A1 01-Dec-2014
Nadomešča SIST EN 50130-4:1997/A2:2003 - Alarm systems - Part 4: Electromagnetic compatibility - Product family standard: Immunity requirements for components of fire, intruder and social alarm systems 01-Sep-2011
Nadomešča SIST EN 50130-4:1997 - Alarmni sistemi - 4. del: Elektromagnetna združljivost - Standard za varnost proizvodov - Zahteve za odpornost sestavnih komponent požarnih, vlomnih in socialnih alarmnih sistemov 01-Sep-2011
Nadomešča SIST EN 50130-4:1997/A1:1999 - Alarm systems – Part 4: Electromagnetic compatibility – Product family standard: Immunity requirements for components of fire intruder and social alarm systems - Amendment 1 01-Sep-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi