SIST EN 50664:2018

Oznaka standarda: SIST EN 50664:2018
Koda projekta: 62175
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Product standard to demonstrate the compliance of equipment intended for use only by workers with limits on human exposure to electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz), when put into service or in situ
Naslov (slovenski): Splošni standard za prikaz skladnosti opreme, ki jo uporabljajo samo delavci z omejitvami glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem (0 Hz-300 GHz), namenjene za uporabo ali in situ
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50664:2018 angleški jezik Active SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: INIR - Neionizirna sevanja
ICS: 13.280 29.020 31.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jan-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-01
Referenčna oznaka: EN 50664:2017
Področje projekta (angleško): The object of this generic standard is to provide a route for evaluation of equipment used by workers against limits on human exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields, and induced and contact current when it is put into service in its operational environment, and also for in situ or post-market evaluation of such equipment The frequency range covered is 0 Hz to 300 GHz. The requirement for this standard arises from the withdrawal of EMF standardisation mandate M/305 and its replacement by M/511 and M/536. Previously only EMF product standards for equipment used by the public were mandated; that restriction has been removed and now standards are to be developed for products used by workers also. For equipment used by workers, there is a specific need to assess whether when it is put into service, or afterwards when operating under reasonably foreseeable use conditions, its emissions meet EMF exposure limits when contributions from other nearby equipment are also considered. This is a particular issue in occupational environments where high power equipment can be close to other similar equipment, or to e.g power distribution systems.
Področje projekta (slovensko): Namen tega splošnega standarda je opredelitev načina vrednotenja opreme, ki jo uporabljajo delavci, v povezavi z omejitvami glede izpostavljenosti ljudi električnim, magnetnim in elektromagnetnim poljem ter induciranemu in kontaktnemu toku pri začetku uporabe opreme v ustreznem delovnem okolju in tudi opredelitev načina vrednotenja tovrstne opreme na mestu uporabe ali po dajanju na trg. Zajet frekvenčni razpon je od 0 Hz do 300 GHz. Zahteva po tem standardu je posledica umika mandata o standardizaciji elektromagnetnega sevanja (EMF) M/305 ter njegove zamenjave z mandatoma M/511 in M/536. Pred tem so bili vzpostavljeni samo standardi za proizvode elektromagnetnega sevanja za opremo, ki je na voljo za javno uporabo; ta omejitev je bila odpravljena in zdaj se razvijajo tudi standardi za proizvode, ki jih uporabljajo delavci. Pri opremi, ki jo uporabljajo delavci, je treba (ko se začne uporabljati ali naknadno pri uporabi pod razumno predvidljivimi pogoji) oceniti zlasti, ali njene emisije izpolnjujejo zahteve glede mejnih vrednosti izpostavljenosti elektromagnetnemu sevanju ob upoštevanju vplivov druge opreme v bližini. To velja zlasti v delovnih okoljih, v katerih je visokonapetostna oprema morda nameščena blizu druge podobne opreme ali npr. sistemov za distribucijo električne energije.

Najbolje prodajani standardi