SIST EN ISO 6165:2012

Oznaka standarda: SIST EN ISO 6165:2012
Koda projekta: 00151306
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Earth-moving machinery - Basic types - Identification and terms and definitions (ISO 6165:2012)
Naslov (slovenski): Stroji za zemeljska dela - Osnovni tipi - Identifikacija ter pojmi in definicije (ISO 6165:2012)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 6165:2012 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 01.040.53 53.100
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Nov-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-11
Referenčna oznaka: EN ISO 6165:2012
Področje projekta (angleško): This International Standard gives terms and definitions and an identification structure for classifying earthmoving machinery designed to perform the following operations: - excavation, - loading, - transportation, and - drilling, spreading, compacting or trenching of earth and other materials, for example, during work on roads and dams, and on building sites. The purpose of this International Standard is to provide a clear means of identifying machines according to their function and design configurations. Annex A provides a procedure based on the identification structure used by this International Standard for classifying the machinery and for introducing detailed identifications consistent with the logic implied by the structure. Annex B provides a hierarchy of the operator control configurations for earth-moving machinery. The Bibliography provides a list of terminology standards for many of the machine families identified in this International Standard. Included in those terminology standards are figures depicting different configurations of the machine types in each machine family.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard opredeljuje pojme in definicije ter identifikacijsko strukturo za razvrščanje strojev za zemeljska dela, namenjena naslednjim postopkom: – izkop, – nakladanje, – prevoz, – vrtanje, nanašanje, stiskanje ali kopanje zemlje in drugih materialov, na primer med delom na cestah in nasipih ter na gradbiščih. Namen tega mednarodnega standarda je zagotoviti jasno sredstvo za identifikacijo strojev v skladu z njihovo funkcijo in konfiguracijo oblike. V Prilogi A je naveden postopek na podlagi identifikacijske strukture, uporabljene v tem mednarodnem standardu, za razvrščanje strojev in uvajanje podrobnih identifikacij v skladu z logiko strukture. V Prilogi A je navedena razporeditev kontrolnih konfiguracij strojev za zemeljska dela. V razdelku »Bibliografija« je seznam terminoloških standardov za številne skupine strojev iz tega mednarodnega standarda. V teh terminoloških standardih so tudi slike, ki prikazujejo različne konfiguracije tipov strojev v posameznih skupinah strojev.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN ISO 6165:2021 - Stroji za zemeljska dela - Osnovni tipi - Identifikacija ter pojmi in definicije (ISO/DIS 6165:2021) 02-Jan-2019
Nadomešča SIST EN ISO 6165:2007 - Stroji za zemeljska dela - Osnovni tipi - Identifikacija ter pojmi in definicije (ISO 6165:2006) 01-Nov-2012


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi