SIST EN 636:2013

Oznaka standarda: SIST EN 636:2013
Koda projekta: 00112176
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Plywood - Specifications
Naslov (slovenski): Vezane plošče - Specifikacije
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 636:2013 angleški jezik Withdrawn SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa
ICS: 79.060.10
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-01
Razveljavitev: 01-jun-2015
Referenca razveljavitve: Sporocila 2015-06
Referenčna oznaka: EN 636:2012
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the requirements for plywood, as defined in EN 313-2, for both general purpose use (non-structural application) and structural application in dry, humid or exterior conditions. It also gives a classification system based on the bending properties. NOTE 1 This European Standard is referenced in EN 13986 for construction applications. NOTE 2 For additional guidance on application, information is provided in CEN/TS 1099. The values listed under Clause 4 relate only to product properties; they are not 'characteristic values' and are not to be used in design calculations. NOTE 3 Characteristic values (i.e. for use in design calculation according to EN 1995-1-1) are given either in EN 12369-2 which is based on the classification system given in this standard or by the manufacturer based on testing according to EN 789, EN 1058 and ENV 1156. Additional information on supplementary properties for certain applications is also given.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve za vezane plošče, kot je določeno v standardu EN 313-2, ki se uporabljajo za splošne namene (nekonstrukcijska uporaba) in konstrukcijsko uporabo v suhih, vlažnih ali zunanjih pogojih. Podaja tudi sistem razvrščanja na podlagi lastnosti upogibanja. OPOMBA 1 Na ta evropski standard se sklicuje standard EN 13986 za uporabo v gradbeništvu. OPOMBA 2 Informacije o dodatnih smernicah v zvezi z uporabo so podane v standardu CEN/TS 1099. Vrednosti, naštete v točki 4, se nanašajo le na lastnosti izdelka; niso karakteristične vrednosti in se jih ne sme uporabljati v projektnih izračunih. OPOMBA 3 Karakteristične vrednosti (npr. za uporabo v projektnih izračunih v skladu s standardom EN 1995-1-1) so podane v standardu EN 12369-2, ki temelji na sistemu razvrščanja iz tega standarda, ali pa jih zagotovi proizvajalec na podlagi preskušanja v skladu s standardi EN 789, EN 1058 in ENV 1156. Podane so tudi dodatne informacije o dopolnilnih lastnostih za določene vrste uporabe.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 636:2004 - Vezane plošče - Specifikacije 01-jan-2013
Dopolnjen z SIST EN 636:2013/kFprA1:2014 - Vezane plošče - Specifikacije 01-sep-2014
Konsolidiran z SIST EN 636:2013+A1:2015 - Vezane plošče - Specifikacije 01-jun-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi