SIST EN ISO 4263-3:2016

Oznaka standarda: SIST EN ISO 4263-3:2016
Koda projekta: 00019450
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Petroleum and related products - Determination of the ageing behaviour of inhibited oils and fluids using the TOST test - Part 3: Anhydrous procedure for synthetic hydraulic fluids (ISO 4263-3:2015)
Naslov (slovenski): Nafta in sorodni proizvodi - Določevanje staranja inhibiranih olj in tekočin s preskusom TOST - 3. del: Brezvodni postopek za sintetične hidravlične tekočine (ISO 4263-3:2015)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 4263-3:2016 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi
ICS: 75.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-02
Referenčna oznaka: EN ISO 4263-3:2015
Področje projekta (angleško): This part of ISO 4263 specifies a method for the determination of the ageing behaviour of synthetic hydraulic fluids of categories HFDU, HEES, HEPG and HETG as defined, for example, in ISO 12922[1] and ISO 15380[2]. The ageing is accelerated by the presence of oxygen and metal catalysts at elevated temperature, and the degradation of the fluid is followed by changes in acid number. Other parts of ISO 4263 specify similar procedures for the determination of ageing behaviour of mineral oils and specified categories of fire-resistant fluids used in hydraulic and other applications. NOTE Other signs of fluid deterioration, such as the formation of insoluble sludge, catalyst coil corrosion or change in viscosity, can occur which indicate oxidation of the fluid, but are not reflected in the calculated oxidation lifetime. The correlation of these occurrences with field service is under investigation. This test method may be used to compare the oxidation stability of fluids that are not prone to contamination with water. However, because of the large number of individual field-service applications, the correlation between the results of this test and actual service performance can vary markedly, and is best judged on experience. The precision of this test method for synthetic hydraulic fluids is not known because interlaboratory data are not available. This method might not be suitable for use in specifications or in the event of disputed results as long as these data are not available.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 4263 določa metodo določevanja staranja sintetičnih hidravličnih tekočin kategorij HFDU, HEES, HEPG in HETG, kot so na primer opredeljene v standardih ISO 12922[1] in ISO 15380[2]. Staranje pospešuje prisotnost kisika in kovinskih katalizatorjev pri povišani temperaturi, pri čemer degradaciji tekočine sledijo spremembe v kislinskem številu. Drugi deli standarda ISO 4263 določajo podobne postopke za določevanje staranja mineralnih olj in navedenih kategorij negorljivih tekočin, ki se uporabljajo v hidravličnih ali drugih sistemih. OPOMBA Pojavijo se lahko tudi drugi znaki kvarjenja tekočine, ki označujejo oksidacijo tekočine, kot je nastanek netopnega blata, korozija tuljave v katalizatorju ali sprememba viskoznosti, vendar ti niso vključeni v izračunano življenjsko dobo oksidacije. Trenutno poteka raziskava povezave teh pojavitev s storitvami na terenu. Ta preskusna metoda se lahko uporabi za primerjavo oksidacijske stabilnosti tekočin, ki niso nagnjene k onesnaženju z vodo. Vendar je lahko zaradi velikega števila posameznih uporab na terenu povezava med rezultati tega preskusa in dejanskim delovanjem storitve zelo različna, pri čemer jo je priporočljivo presoditi na podlagi izkušenj. Natančnost te preskusne metode za sintetične hidravlične tekočine ni znana, saj medlaboratorijski podatki niso na voljo. Ta metoda v primeru, da ti podatki niso na voljo, morda ni primerna za uporabo v specifikacijah ali v primeru sporov pri razlagi rezultatov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 4263-3:2010 - Nafta in sorodni proizvodi - Določevanje staranja inhibiranih olj in tekočin s preskusom TOST - 3. del: Brezvodni postopek za sintetične hidravlične tekočine (ISO 4263-3:2010) 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN ISO 4263-3:2010 - Nafta in sorodni proizvodi - Določevanje staranja inhibiranih olj in tekočin s preskusom TOST - 3. del: Brezvodni postopek za sintetične hidravlične tekočine (ISO 4263-3:2010) 01-Feb-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi