SIST EN ISO 28057:2018

Oznaka standarda: SIST EN ISO 28057:2018
Koda projekta: 00430016
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Dosimetry with solid thermoluminescence detectors for photon and electron radiations in radiotherapy (ISO 28057:2014)
Naslov (slovenski): Dozimetrija s trdnimi termoluminiscenčnimi zaznavali pri fotonskih in elektronskih sevanjih v radioterapiji (ISO 28057:2014)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 28057:2018 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 13.280
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-12
Področje projekta (angleško): ISO 28057:2014 describes rules for the procedures, applications, and systems of thermoluminescence dosimetry (TLD) for dose measurements according to the probe method. It is particularly applicable to solid "TL detectors", i.e. rods, chips, and microcubes, made from LiF:Mg,Ti or LiF:Mg,Cu,P in crystalline or polycrystalline form. The probe method encompasses the arrangement, particularly in a water phantom or in a tissue-equivalent phantom, of single TL detectors or of "TL probes", i.e. sets of TL detectors arranged in thin-walled polymethyl methacrylate (PMMA) casings. The purpose of these rules is to guarantee the reliability and the accuracy indispensable in clinical dosimetry when applied on or in the patient or phantom. ISO 28057:2014 applies to dosimetry in teletherapy with both photon radiation from 20 keV to 50 MeV and electron radiation from 4 MeV to 25 MeV, as well as in brachytherapy with photon-emitting radionuclides. These applications are complementary to the use of ionization chambers.
Področje projekta (slovensko): ISO 28057:2014 opisuje pravila za postopke, načine uporabe in sisteme termoluminiscenčne dozimetrije (TLD) za merjenje odmerkov glede na metodo s sondo. Uporablja se zlasti za trdna »zaznavala TL«, tj. palice, čipe in mikrokocke iz LiF: Mg, Ti ali LiF: Mg, Cu, P v kristalni ali polikristalni obliki. Metoda s sondo zajema razporeditev (zlasti v vodnem ali tkivu enakovrednem fantomu) enojnih zaznaval TL ali »sond TL«, tj. sklopov zaznaval TL, ki so razporejeni v ohišja iz polimetilmetakrilata (PMMA) s tanko steno. Namen teh pravil je zagotavljanje nepogrešljive zanesljivosti in natančnosti v klinični dozimetriji pri uporabi pri/v bolniku/fantomu. ISO 28057:2014 se uporablja za dozimetrijo pri teleterapiji s fotonskim sevanjem od 20 keV do 50 MeV in elektronskim sevanjem od 4 MeV do 25 MeV ter pri brahiterapiji z radionuklidi, ki oddajajo fotone. Ti načini uporabe dopolnjujejo uporabo ionizacijskih komor.

Najbolje prodajani standardi